Vô đich quốc gia Romania

Mùa giải gần nhất: Liga I 22/23

Bắt đầu: 15/07/22 | Kết thúc: 30/05/23