Women AFF Championship
18:00 - 11/07/22
KẾT THÚC

Trận đấu Timor Leste vs Việt Nam đã kết thúc.