Bundesliga
00:30 - 05/12/21
KẾT THÚC

Trận đấu Borussia Dortmund vs Bayern Munich đã kết thúc.