Serie B
23:00 - 28/10/21
KẾT THÚC

Trận đấu Ascoli Picchio FC vs S.P.A.L. 2013 đã kết thúc.