Brazil Serie A
04:00 - 04/07/22
KẾT THÚC

Trận đấu América FC MG vs Goias GO đã kết thúc.