Tag: Vitolo

Chuyển Nhượng

Nghỉ nửa năm, thương binh Arsenal được Atletico gạ đổi...

Pháo Thủ nhận được đề nghị từ á quân La Liga về trụ cột đang phải nghỉ dài ngày.