Tag: Sandro Tonali

Chuyển Nhượng

Tôi không e ngại cái mác 300 triệu euro

Tiền vệ trẻ người Ý không bị tác động bởi ý kiến của dư luận về bản thân.