Tag: Mark Clattenburg

FA Cup

Kepa không phải rời sân, ngay cả khi số áo hiển thị trên...

Mặc dù bảng điện tử đã hiển thị người mặc áo số 1 phải rời sân nhưng rõ ràng chúng ta đều thấy Kepa từ chối 'đây đẩy', bất chấp đồng...