Tag: HLV Sirisak Yodyardthai

King's Cup 2019

HLV Thái Lan CHÍNH THỨC từ chức sau thất bại tại King's...

HLV Sirisak Yodyardthai sau khi giải trình về thất bại tại King's Cup 2019 đã tuyên bố từ chức tại ĐT Thái Lan.