Siêu Cup Đức

Mùa giải gần nhất: Siêu Cúp Quốc Gia 2020

Bắt đầu: 30/09/20 | Kết thúc: 01/10/20