Vòng Loại World Cup 2022 Nam Mỹ

Mùa giải gần nhất: Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ 2022

Bắt đầu: 26/03/20 | Kết thúc: 30/03/22

Lịch thi đấu Vòng Loại World Cup 2022 Nam Mỹ

Giờ Chủ vs Khách
Vòng 1
02:00 - 27/03/20 Argentina vs Ecuador
02:00 - 27/03/20 Colombia vs Venezuela
02:00 - 27/03/20 Paraguay vs Peru
05:45 - 27/03/20 Uruguay vs Chi lê
07:30 - 28/03/20 Brazil vs Bolivia
Vòng 2
02:00 - 01/04/20 Ecuador vs Uruguay
02:00 - 01/04/20 Chi lê vs Colombia
02:00 - 01/04/20 Venezuela vs Paraguay
02:00 - 01/04/20 Peru vs Brazil
02:00 - 01/04/20 Bolivia vs Argentina
Vòng 5
02:00 - 26/03/21 Chi lê vs Paraguay
02:00 - 26/03/21 Bolivia vs Peru
02:00 - 26/03/21 Argentina vs Uruguay
02:00 - 26/03/21 Colombia vs Brazil
02:00 - 26/03/21 Venezuela vs Ecuador
Vòng 6
02:00 - 31/03/21 Uruguay vs Bolivia
02:00 - 31/03/21 Brazil vs Argentina
02:00 - 31/03/21 Paraguay vs Colombia
02:00 - 31/03/21 Ecuador vs Chi lê
02:00 - 31/03/21 Peru vs Venezuela
Vòng 7
02:00 - 04/06/21 Argentina vs Chi lê
02:00 - 04/06/21 Uruguay vs Paraguay
02:00 - 04/06/21 Peru vs Colombia
02:00 - 04/06/21 Brazil vs Ecuador
02:00 - 04/06/21 Bolivia vs Venezuela
Vòng 8
02:00 - 09/06/21 Venezuela vs Uruguay
02:00 - 09/06/21 Paraguay vs Brazil
02:00 - 09/06/21 Colombia vs Argentina
02:00 - 09/06/21 Chi lê vs Bolivia
02:00 - 09/06/21 Ecuador vs Peru
Vòng 9
02:00 - 03/09/21 Bolivia vs Colombia
02:00 - 03/09/21 Chi lê vs Brazil
02:00 - 03/09/21 Peru vs Uruguay
02:00 - 03/09/21 Venezuela vs Argentina
02:00 - 03/09/21 Ecuador vs Paraguay
Vòng 10
02:00 - 08/09/21 Brazil vs Peru
02:00 - 08/09/21 Colombia vs Chi lê
02:00 - 08/09/21 Uruguay vs Ecuador
02:00 - 08/09/21 Argentina vs Bolivia
02:00 - 08/09/21 Paraguay vs Venezuela
Vòng 11
02:00 - 08/10/21 Paraguay vs Argentina
02:00 - 08/10/21 Uruguay vs Colombia
02:00 - 08/10/21 Peru vs Chi lê
02:00 - 08/10/21 Venezuela vs Brazil
02:00 - 08/10/21 Ecuador vs Bolivia
Vòng 12
02:00 - 13/10/21 Colombia vs Ecuador
02:00 - 13/10/21 Chi lê vs Venezuela
02:00 - 13/10/21 Bolivia vs Paraguay
02:00 - 13/10/21 Brazil vs Uruguay
02:00 - 13/10/21 Argentina vs Peru
Vòng 13
02:00 - 12/11/21 Brazil vs Colombia
02:00 - 12/11/21 Uruguay vs Argentina
02:00 - 12/11/21 Peru vs Bolivia
02:00 - 12/11/21 Paraguay vs Chi lê
02:00 - 12/11/21 Ecuador vs Venezuela
Vòng 14
02:00 - 17/11/21 Argentina vs Brazil
02:00 - 17/11/21 Colombia vs Paraguay
02:00 - 17/11/21 Venezuela vs Peru
02:00 - 17/11/21 Bolivia vs Uruguay
02:00 - 17/11/21 Chi lê vs Ecuador
Vòng 15
02:00 - 28/01/22 Ecuador vs Brazil
02:00 - 28/01/22 Paraguay vs Uruguay
02:00 - 28/01/22 Colombia vs Peru
02:00 - 28/01/22 Venezuela vs Bolivia
02:00 - 28/01/22 Chi lê vs Argentina
Vòng 16
02:00 - 02/02/22 Argentina vs Colombia
02:00 - 02/02/22 Uruguay vs Venezuela
02:00 - 02/02/22 Peru vs Ecuador
02:00 - 02/02/22 Brazil vs Paraguay
02:00 - 02/02/22 Bolivia vs Chi lê
Vòng 17
02:00 - 25/03/22 Paraguay vs Ecuador
02:00 - 25/03/22 Argentina vs Venezuela
02:00 - 25/03/22 Uruguay vs Peru
02:00 - 25/03/22 Colombia vs Bolivia
02:00 - 25/03/22 Brazil vs Chi lê
Vòng 18
02:00 - 30/03/22 Chi lê vs Uruguay
02:00 - 30/03/22 Bolivia vs Brazil
02:00 - 30/03/22 Venezuela vs Colombia
02:00 - 30/03/22 Ecuador vs Argentina
02:00 - 30/03/22 Peru vs Paraguay