Vòng Loại World Cup 2022 Châu Á

Mùa giải gần nhất: Vòng loại World Cup, khu vực châu Á 2022

Bắt đầu: 06/06/19 | Kết thúc: 30/06/22

Lịch thi đấu Vòng Loại World Cup 2022 Châu Á

Giờ Chủ vs Khách
Vòng 7
07:00 - 26/03/20 Trung Quốc vs Maldives
07:00 - 26/03/20 Nepal vs Đài Bắc Trung Quốc
15:30 - 26/03/20 Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu vs Sri Lanka
17:00 - 26/03/20 Úc vs Kuwait
17:20 - 26/03/20 Nhật Bản vs Myamar
18:00 - 26/03/20 Hàn Quốc vs Turkmenistan
18:30 - 26/03/20 Philippin vs Guam
19:00 - 26/03/20 Thái Lan vs Indonesia
19:30 - 26/03/20 Bangladesh vs Afghanistan
19:30 - 26/03/20 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vs Hồng Kông, Trung Quốc
20:00 - 26/03/20 Tajikistan vs Mông Cổ
20:00 - 26/03/20 Lãnh thổ Palastine vs Singapore
21:00 - 26/03/20 Ấn Độ vs Qatar
23:00 - 26/03/20 Bahrain vs Campuchia
23:30 - 26/03/20 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vs Malaysia
00:30 - 27/03/20 Ả Rập Saudi vs Yemen
Vòng 8
07:00 - 31/03/20 Guam vs Trung Quốc
07:00 - 31/03/20 Nepal vs Úc
15:30 - 31/03/20 Indonesia vs Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
16:30 - 31/03/20 Myamar vs Kyrgyztan
17:30 - 31/03/20 Mông Cổ vs Nhật Bản
18:00 - 31/03/20 Turkmenistan vs Liban
18:00 - 31/03/20 Maldives vs Cộng Hòa Ả Rập Syrie
18:30 - 31/03/20 Campuchia vs Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
18:30 - 31/03/20 Hồng Kông, Trung Quốc vs Iraq
18:45 - 31/03/20 Singapore vs Ả Rập Saudi
19:00 - 31/03/20 Yemen vs Uzbekistan
19:45 - 31/03/20 Malaysia vs Việt Nam
21:00 - 31/03/20 Afghanistan vs Oman
21:00 - 31/03/20 Sri Lanka vs Hàn Quốc
22:35 - 31/03/20 Kuwait vs Jordan
23:30 - 31/03/20 Qatar vs Bangladesh
Vòng 9
07:00 - 04/06/20 Ả Rập Saudi vs Lãnh thổ Palastine
07:00 - 04/06/20 Uzbekistan vs Singapore
07:00 - 04/06/20 Bangladesh vs Ấn Độ
07:00 - 04/06/20 Oman vs Qatar
07:00 - 04/06/20 Nhật Bản vs Tajikistan
07:00 - 04/06/20 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vs Bahrain
07:00 - 04/06/20 Iraq vs Campuchia
07:00 - 04/06/20 Guam vs Cộng Hòa Ả Rập Syrie
07:00 - 04/06/20 Úc vs Đài Bắc Trung Quốc
07:00 - 04/06/20 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vs Thái Lan
07:00 - 04/06/20 Việt Nam vs Indonesia
07:00 - 04/06/20 Liban vs Sri Lanka
07:00 - 04/06/20 Kyrgyztan vs Mông Cổ
07:00 - 04/06/20 Hàn Quốc vs Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu
07:00 - 04/06/20 Trung Quốc vs Philippin
07:00 - 04/06/20 Nepal vs Jordan
Vòng 10
07:00 - 09/06/20 Hàn Quốc vs Liban
07:00 - 09/06/20 Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu vs Turkmenistan
07:00 - 09/06/20 Đài Bắc Trung Quốc vs Kuwait
07:00 - 09/06/20 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vs Việt Nam
07:00 - 09/06/20 Bangladesh vs Oman
07:00 - 09/06/20 Thái Lan vs Malaysia
07:00 - 09/06/20 Bahrain vs Hồng Kông, Trung Quốc
07:00 - 09/06/20 Úc vs Jordan
07:00 - 09/06/20 Lãnh thổ Palastine vs Yemen
07:00 - 09/06/20 Ả Rập Saudi vs Uzbekistan
07:00 - 09/06/20 Ấn Độ vs Afghanistan
07:00 - 09/06/20 Trung Quốc vs Cộng Hòa Ả Rập Syrie
07:00 - 09/06/20 Philippin vs Maldives
07:00 - 09/06/20 Tajikistan vs Myamar
07:00 - 09/06/20 Nhật Bản vs Kyrgyztan
07:00 - 09/06/20 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vs Iraq
Vòng 7
14:30 - 08/10/20 Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu vs Sri Lanka
16:00 - 08/10/20 Úc vs Kuwait
16:20 - 08/10/20 Nhật Bản vs Myamar
17:00 - 08/10/20 Hàn Quốc vs Turkmenistan
17:30 - 08/10/20 Philippin vs Guam
18:00 - 08/10/20 Thái Lan vs Indonesia
18:30 - 08/10/20 Bangladesh vs Afghanistan
18:30 - 08/10/20 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vs Hồng Kông, Trung Quốc
19:00 - 08/10/20 Tajikistan vs Mông Cổ
19:00 - 08/10/20 Lãnh thổ Palastine vs Singapore
20:00 - 08/10/20 Ấn Độ vs Qatar
22:00 - 08/10/20 Bahrain vs Campuchia
22:30 - 08/10/20 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vs Malaysia
23:30 - 08/10/20 Ả Rập Saudi vs Yemen
06:00 - 09/10/20 Nepal vs Đài Bắc Trung Quốc
06:00 - 09/10/20 Trung Quốc vs Maldives
Vòng 8
13:30 - 13/10/20 Indonesia vs Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
14:30 - 13/10/20 Myamar vs Kyrgyztan
15:30 - 13/10/20 Mông Cổ vs Nhật Bản
16:00 - 13/10/20 Turkmenistan vs Liban
16:00 - 13/10/20 Maldives vs Cộng Hòa Ả Rập Syrie
16:30 - 13/10/20 Campuchia vs Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
16:30 - 13/10/20 Hồng Kông, Trung Quốc vs Iraq
16:45 - 13/10/20 Singapore vs Ả Rập Saudi
17:00 - 13/10/20 Yemen vs Uzbekistan
17:45 - 13/10/20 Malaysia vs Việt Nam
19:00 - 13/10/20 Afghanistan vs Oman
19:00 - 13/10/20 Sri Lanka vs Hàn Quốc
20:35 - 13/10/20 Kuwait vs Jordan
21:30 - 13/10/20 Qatar vs Bangladesh
05:00 - 14/10/20 Nepal vs Úc
05:00 - 14/10/20 Guam vs Trung Quốc
Vòng 9
05:00 - 13/11/20 Iraq vs Campuchia
05:00 - 13/11/20 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vs Bahrain
05:00 - 13/11/20 Liban vs Sri Lanka
05:00 - 13/11/20 Nhật Bản vs Tajikistan
05:00 - 13/11/20 Guam vs Cộng Hòa Ả Rập Syrie
05:00 - 13/11/20 Trung Quốc vs Philippin
05:00 - 13/11/20 Kyrgyztan vs Mông Cổ
05:00 - 13/11/20 Bangladesh vs Ấn Độ
05:00 - 13/11/20 Hàn Quốc vs Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu
05:00 - 13/11/20 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vs Thái Lan
05:00 - 13/11/20 Oman vs Qatar
05:00 - 13/11/20 Uzbekistan vs Singapore
05:00 - 13/11/20 Ả Rập Saudi vs Lãnh thổ Palastine
05:00 - 13/11/20 Nepal vs Jordan
05:00 - 13/11/20 Úc vs Đài Bắc Trung Quốc
05:00 - 13/11/20 Việt Nam vs Indonesia
Vòng 10
05:00 - 18/11/20 Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu vs Turkmenistan
05:00 - 18/11/20 Hàn Quốc vs Liban
05:00 - 18/11/20 Đài Bắc Trung Quốc vs Kuwait
05:00 - 18/11/20 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vs Việt Nam
05:00 - 18/11/20 Thái Lan vs Malaysia
05:00 - 18/11/20 Úc vs Jordan
05:00 - 18/11/20 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vs Iraq
05:00 - 18/11/20 Trung Quốc vs Cộng Hòa Ả Rập Syrie
05:00 - 18/11/20 Ả Rập Saudi vs Uzbekistan
05:00 - 18/11/20 Bangladesh vs Oman
05:00 - 18/11/20 Ấn Độ vs Afghanistan
05:00 - 18/11/20 Lãnh thổ Palastine vs Yemen
05:00 - 18/11/20 Philippin vs Maldives
05:00 - 18/11/20 Tajikistan vs Myamar
05:00 - 18/11/20 Nhật Bản vs Kyrgyztan
05:00 - 18/11/20 Bahrain vs Hồng Kông, Trung Quốc
Vòng 7
21:00 - 27/01/22 Ả Rập Saudi vs Oman
21:00 - 27/01/22 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vs Iraq
21:00 - 27/01/22 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vs Cộng Hòa Ả Rập Syrie
21:00 - 27/01/22 Nhật Bản vs Trung Quốc
21:00 - 27/01/22 Úc vs Việt Nam
Vòng 8
21:00 - 01/02/22 Liban vs Iraq
21:00 - 01/02/22 Oman vs Úc
21:00 - 01/02/22 Việt Nam vs Trung Quốc
21:00 - 01/02/22 Nhật Bản vs Ả Rập Saudi
21:00 - 01/02/22 Cộng Hòa Ả Rập Syrie vs Hàn Quốc
21:00 - 01/02/22 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vs Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
Vòng 9
21:00 - 24/03/22 Hàn Quốc vs Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
21:00 - 24/03/22 Iraq vs Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
21:00 - 24/03/22 Liban vs Cộng Hòa Ả Rập Syrie
21:00 - 24/03/22 Việt Nam vs Oman
21:00 - 24/03/22 Trung Quốc vs Ả Rập Saudi
21:00 - 24/03/22 Úc vs Nhật Bản
Vòng 10
21:00 - 29/03/22 Cộng Hòa Ả Rập Syrie vs Iraq
21:00 - 29/03/22 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vs Hàn Quốc
21:00 - 29/03/22 Oman vs Trung Quốc
21:00 - 29/03/22 Nhật Bản vs Việt Nam
21:00 - 29/03/22 Ả Rập Saudi vs Úc
21:00 - 29/03/22 Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran vs Liban