V-League

Mùa giải gần nhất: Giải vô địch quốc gia - V-League 2020

Bắt đầu: 21/02/20 | Kết thúc: 02/11/20

Lịch thi đấu V-League

Giờ Chủ vs Khách
Vòng 5
17:00 - 19/03/20 Hoang Anh Gia Lai vs Sai Gon FC
17:00 - 19/03/20 CLB BD Thanh Hoa vs Nam Dinh FC
Vòng 3
17:00 - 19/03/20 Song Lam Nghe An vs SHB Da Nang
18:00 - 19/03/20 Nam Dinh FC vs CLB Viettel
Vòng 5
18:00 - 19/03/20 Hong Linh Ha Tinh FC vs SHB Da Nang
Vòng 3
19:00 - 19/03/20 Ha Noi FC vs Hoang Anh Gia Lai
Vòng 5
19:00 - 19/03/20 Ha Noi FC vs Song Lam Nghe An
Vòng 3
17:00 - 20/03/20 Quang Nam FC vs CLB BD Thanh Hoa
Vòng 5
17:00 - 20/03/20 Hai Phong FC vs Than Quang Ninh
Vòng 3
17:00 - 20/03/20 Hai Phong FC vs Ho Chi Minh City FC
18:00 - 20/03/20 Than Quang Ninh vs Hong Linh Ha Tinh FC
19:00 - 20/03/20 Sai Gon FC vs B. Binh Duong
Vòng 5
19:00 - 20/03/20 Ho Chi Minh City FC vs CLB Viettel
Vòng 6
17:00 - 03/04/20 Song Lam Nghe An vs Ho Chi Minh City FC
17:00 - 03/04/20 SHB Da Nang vs Hoang Anh Gia Lai
17:00 - 03/04/20 B. Binh Duong vs Ha Noi FC
18:00 - 03/04/20 Nam Dinh FC vs Hai Phong FC
18:00 - 03/04/20 Than Quang Ninh vs Quang Nam FC
19:00 - 03/04/20 CLB Viettel vs CLB BD Thanh Hoa
19:00 - 03/04/20 Sai Gon FC vs Hong Linh Ha Tinh FC
Vòng 7
17:00 - 07/04/20 CLB BD Thanh Hoa vs Than Quang Ninh
18:00 - 07/04/20 Hong Linh Ha Tinh FC vs B. Binh Duong
18:00 - 07/04/20 Nam Dinh FC vs Song Lam Nghe An
19:00 - 07/04/20 Ho Chi Minh City FC vs SHB Da Nang
17:00 - 08/04/20 Hai Phong FC vs Hoang Anh Gia Lai
17:00 - 08/04/20 Quang Nam FC vs CLB Viettel
Vòng 4
17:00 - 11/04/20 SHB Da Nang vs Quang Nam FC
Vòng 8
18:00 - 11/04/20 Than Quang Ninh vs Nam Dinh FC
Vòng 4
15:00 - 12/04/20 Hong Linh Ha Tinh FC vs Ha Noi FC
Vòng 8
17:00 - 12/04/20 Quang Nam FC vs Song Lam Nghe An
17:00 - 12/04/20 Hai Phong FC vs Sai Gon FC
Vòng 4
17:00 - 12/04/20 CLB BD Thanh Hoa vs Song Lam Nghe An
17:00 - 15/04/20 B. Binh Duong vs Hai Phong FC
Vòng 8
17:00 - 15/04/20 CLB BD Thanh Hoa vs SHB Da Nang
Vòng 4
17:00 - 15/04/20 Hoang Anh Gia Lai vs Nam Dinh FC
Vòng 8
17:00 - 15/04/20 Hoang Anh Gia Lai vs Hong Linh Ha Tinh FC
Vòng 4
19:00 - 15/04/20 Ho Chi Minh City FC vs Sai Gon FC
Vòng 7
19:00 - 15/04/20 Ha Noi FC vs Sai Gon FC
Vòng 8
19:00 - 15/04/20 Ho Chi Minh City FC vs B. Binh Duong
Vòng 4
19:00 - 15/04/20 CLB Viettel vs Than Quang Ninh
Vòng 8
19:00 - 15/04/20 CLB Viettel vs Ha Noi FC
Vòng 9
17:00 - 17/04/20 SHB Da Nang vs Ha Noi FC
17:00 - 18/04/20 Song Lam Nghe An vs Hong Linh Ha Tinh FC
18:00 - 18/04/20 Nam Dinh FC vs Quang Nam FC
19:00 - 18/04/20 Sai Gon FC vs CLB BD Thanh Hoa
Vòng 5
17:00 - 19/04/20 Quang Nam FC vs B. Binh Duong
Vòng 9
17:00 - 19/04/20 B. Binh Duong vs Hoang Anh Gia Lai
18:00 - 19/04/20 Than Quang Ninh vs Ho Chi Minh City FC
19:00 - 19/04/20 CLB Viettel vs Hai Phong FC
Vòng 10
18:00 - 24/04/20 Hong Linh Ha Tinh FC vs Ho Chi Minh City FC
17:00 - 25/04/20 Song Lam Nghe An vs CLB Viettel
17:00 - 25/04/20 SHB Da Nang vs Than Quang Ninh
19:00 - 25/04/20 Sai Gon FC vs Nam Dinh FC
17:00 - 26/04/20 Hoang Anh Gia Lai vs Quang Nam FC
17:00 - 26/04/20 B. Binh Duong vs CLB BD Thanh Hoa
19:00 - 26/04/20 Ha Noi FC vs Hai Phong FC
Vòng 11
17:00 - 01/05/20 Hai Phong FC vs Hong Linh Ha Tinh FC
17:00 - 02/05/20 Quang Nam FC vs Sai Gon FC
18:00 - 02/05/20 Nam Dinh FC vs B. Binh Duong
19:00 - 02/05/20 CLB Viettel vs SHB Da Nang
17:00 - 03/05/20 CLB BD Thanh Hoa vs Hoang Anh Gia Lai
18:00 - 03/05/20 Than Quang Ninh vs Song Lam Nghe An
19:00 - 03/05/20 Ho Chi Minh City FC vs Ha Noi FC
Vòng 12
18:00 - 08/05/20 Than Quang Ninh vs B. Binh Duong
17:00 - 09/05/20 CLB BD Thanh Hoa vs Hong Linh Ha Tinh FC
17:00 - 09/05/20 SHB Da Nang vs Hai Phong FC
17:00 - 10/05/20 Song Lam Nghe An vs Hoang Anh Gia Lai
19:00 - 10/05/20 CLB Viettel vs Sai Gon FC
Vòng 13
17:00 - 15/05/20 Hai Phong FC vs Song Lam Nghe An
17:00 - 16/05/20 B. Binh Duong vs CLB Viettel
18:00 - 16/05/20 Hong Linh Ha Tinh FC vs Quang Nam FC
19:00 - 16/05/20 Ha Noi FC vs CLB BD Thanh Hoa
17:00 - 17/05/20 Hoang Anh Gia Lai vs Ho Chi Minh City FC
18:00 - 17/05/20 Nam Dinh FC vs SHB Da Nang
19:00 - 17/05/20 Sai Gon FC vs Than Quang Ninh
Vòng 10
17:00 - 17/07/20 Hoang Anh Gia Lai vs Quang Nam FC
18:00 - 17/07/20 Hong Linh Ha Tinh FC vs Ho Chi Minh City FC
19:15 - 17/07/20 Ha Noi FC vs Hai Phong FC
17:00 - 18/07/20 Song Lam Nghe An vs CLB Viettel
17:00 - 18/07/20 B. Binh Duong vs CLB BD Thanh Hoa
17:00 - 18/07/20 SHB Da Nang vs Than Quang Ninh
19:15 - 18/07/20 Sai Gon FC vs Nam Dinh FC
Vòng 11
17:00 - 23/07/20 CLB BD Thanh Hoa vs Hoang Anh Gia Lai
18:00 - 23/07/20 Nam Dinh FC vs B. Binh Duong
19:15 - 23/07/20 CLB Viettel vs SHB Da Nang
17:00 - 24/07/20 Quang Nam FC vs Sai Gon FC
17:00 - 24/07/20 Hai Phong FC vs Hong Linh Ha Tinh FC
18:00 - 24/07/20 Than Quang Ninh vs Song Lam Nghe An
19:15 - 24/07/20 Ho Chi Minh City FC vs Ha Noi FC
Vòng 12
17:00 - 29/07/20 CLB BD Thanh Hoa vs Hong Linh Ha Tinh FC
17:00 - 29/07/20 Than Quang Ninh vs B. Binh Duong
17:00 - 29/07/20 Song Lam Nghe An vs Hoang Anh Gia Lai
17:00 - 29/07/20 Ho Chi Minh City FC vs Nam Dinh FC
17:00 - 29/07/20 CLB Viettel vs Sai Gon FC
17:00 - 29/07/20 SHB Da Nang vs Hai Phong FC
17:00 - 29/07/20 Quang Nam FC vs Ha Noi FC
Vòng 13
17:00 - 03/08/20 B. Binh Duong vs CLB Viettel
17:00 - 03/08/20 Hong Linh Ha Tinh FC vs Quang Nam FC
17:00 - 03/08/20 Ha Noi FC vs CLB BD Thanh Hoa
17:00 - 03/08/20 Hoang Anh Gia Lai vs Ho Chi Minh City FC
17:00 - 03/08/20 Hai Phong FC vs Song Lam Nghe An
17:00 - 03/08/20 Nam Dinh FC vs SHB Da Nang
17:00 - 03/08/20 Sai Gon FC vs Than Quang Ninh
X