V-League

Mùa giải gần nhất: V-League 2022

Bắt đầu: 18/02/22 | Kết thúc: 30/11/22

Lịch thi đấu V-League

Giờ Chủ vs Khách
Vòng 1
19:15 - 25/02/22 Hà Nội FC vs Đông Á Thanh Hóa
Vòng 2
19:15 - 01/03/22 Viettel FC vs Hà Nội FC
Vòng 3
18:00 - 06/03/22 Nam Định FC vs Hà Nội FC
Vòng 6
18:00 - 08/07/22 Sông Lam Nghệ An vs Thành Phố Hồ Chí Minh
17:00 - 09/07/22 Đông Á Thanh Hóa vs Nam Định FC
18:00 - 09/07/22 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex Bình Dương
19:15 - 09/07/22 Sài Gòn FC vs Bình Định FC
17:00 - 10/07/22 Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
19:15 - 10/07/22 Hà Nội FC vs Hải Phòng FC
Vòng 7
17:00 - 15/07/22 Becamex Bình Dương vs SHB Đà Nẵng
18:00 - 15/07/22 Bình Định FC vs Nam Định FC
18:00 - 15/07/22 Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 - 15/07/22 Hải Phòng FC vs Viettel FC
17:00 - 16/07/22 Đông Á Thanh Hóa vs Sài Gòn FC
19:15 - 16/07/22 Thành Phố Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 8
17:00 - 19/07/22 SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
18:00 - 19/07/22 Hải Phòng FC vs Bình Định FC
18:00 - 19/07/22 Nam Định FC vs Viettel FC
17:00 - 20/07/22 Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex Bình Dương
19:15 - 20/07/22 Hà Nội FC vs Sài Gòn FC
19:15 - 20/07/22 Thành Phố Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Vòng 9
18:00 - 23/07/22 Bình Định FC vs SHB Đà Nẵng
18:00 - 23/07/22 Sông Lam Nghệ An vs Hải Phòng FC
17:00 - 24/07/22 Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
19:00 - 24/07/22 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội FC
19:15 - 24/07/22 Viettel FC vs Thành Phố Hồ Chí Minh
19:15 - 24/07/22 Sài Gòn FC vs Nam Định FC
Vòng 10
17:00 - 29/07/22 SHB Đà Nẵng vs Nam Định FC
19:15 - 29/07/22 Thành Phố Hồ Chí Minh vs Hải Phòng FC
18:00 - 30/07/22 Becamex Bình Dương vs Bình Định FC
18:00 - 30/07/22 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sài Gòn FC
17:00 - 31/07/22 Đông Á Thanh Hóa vs Viettel FC
19:15 - 31/07/22 Hà Nội FC vs Sông Lam Nghệ An
Vòng 11
19:00 - 05/08/22 Hải Phòng FC vs SHB Đà Nẵng
19:15 - 05/08/22 Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai
18:00 - 06/08/22 Bình Định FC vs Hà Nội FC
20:15 - 06/08/22 Viettel FC vs Becamex Bình Dương
18:00 - 07/08/22 Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
19:00 - 07/08/22 Nam Định FC vs Thành Phố Hồ Chí Minh
Vòng 12
18:00 - 12/08/22 Đông Á Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
19:15 - 12/08/22 Thành Phố Hồ Chí Minh vs Bình Định FC
18:00 - 13/08/22 Becamex Bình Dương vs Sài Gòn FC
19:00 - 13/08/22 Nam Định FC vs Sông Lam Nghệ An
18:00 - 14/08/22 SHB Đà Nẵng vs Viettel FC
20:15 - 14/08/22 Hà Nội FC vs Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 13
18:00 - 19/08/22 Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng FC
19:00 - 19/08/22 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định FC
20:15 - 19/08/22 Viettel FC vs Sông Lam Nghệ An
18:00 - 20/08/22 Bình Định FC vs Đông Á Thanh Hóa
18:00 - 20/08/22 Becamex Bình Dương vs Hà Nội FC
20:15 - 20/08/22 Sài Gòn FC vs Thành Phố Hồ Chí Minh