Super League Trung Quốc

Mùa giải gần nhất: Giải vô địch quốc gia Trung Quốc 2022

Bắt đầu: 03/06/22 | Kết thúc: 31/12/22

Lịch thi đấu Super League Trung Quốc

Giờ Chủ vs Khách
Vòng 12
19:00 - 11/08/22 Hà Bắc FC vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
18:30 - 12/08/22 Zhejiang Professional FC vs Quảng Châu FC
18:30 - 12/08/22 Wuhan Three Towns FC vs Bắc Kinh Quốc An
19:00 - 12/08/22 Thâm Quyến FC vs Đại Liên Pro FC
19:00 - 12/08/22 Thương Châu Mighty Lions vs Cảng Thượng Hải FC
Vòng 16
19:00 - 12/08/22 Quảng Châu FC vs Chengdu Rongcheng FC
19:00 - 12/08/22 Thương Châu Mighty Lions vs Sơn Đông Taishan FC
Vòng 12
18:00 - 13/08/22 Henan Songshan Longmen FC vs Meizhou Hakka FC
18:30 - 13/08/22 Quảng Châu City vs Wuhan Yangtze River FC
18:30 - 13/08/22 Changchun Yatai vs Chengdu Rongcheng FC
18:30 - 13/08/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Sơn Đông Taishan FC
Vòng 13
18:30 - 16/08/22 Henan Songshan Longmen FC vs Wuhan Three Towns FC
19:00 - 16/08/22 Thâm Quyến FC vs Cảng Thượng Hải FC
19:00 - 16/08/22 Thương Châu Mighty Lions vs Zhejiang Professional FC
18:30 - 17/08/22 Quảng Châu FC vs Đại Liên Pro FC
18:30 - 17/08/22 Meizhou Hakka FC vs Quảng Châu City
18:30 - 17/08/22 Chengdu Rongcheng FC vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 17/08/22 Wuhan Yangtze River FC vs Bắc Kinh Quốc An
19:00 - 17/08/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Changchun Yatai
19:00 - 17/08/22 Hà Bắc FC vs Sơn Đông Taishan FC
Vòng 14
16:30 - 20/08/22 Cảng Thượng Hải FC vs Zhejiang Professional FC
18:30 - 20/08/22 Wuhan Yangtze River FC vs Henan Songshan Longmen FC
18:30 - 21/08/22 Quảng Châu FC vs Thâm Quyến FC
18:30 - 21/08/22 Meizhou Hakka FC vs Wuhan Three Towns FC
18:30 - 21/08/22 Sơn Đông Taishan FC vs Chengdu Rongcheng FC
18:30 - 21/08/22 Changchun Yatai vs Hà Bắc FC
19:00 - 21/08/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 22/08/22 Đại Liên Pro FC vs Thương Châu Mighty Lions
19:00 - 22/08/22 Bắc Kinh Quốc An vs Quảng Châu City
Vòng 15
19:00 - 26/08/22 Bắc Kinh Quốc An vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 27/08/22 Meizhou Hakka FC vs Đại Liên Pro FC
18:30 - 27/08/22 Quảng Châu City vs Chengdu Rongcheng FC
18:30 - 27/08/22 Zhejiang Professional FC vs Hà Bắc FC
18:30 - 27/08/22 Cảng Thượng Hải FC vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
19:00 - 27/08/22 Wuhan Yangtze River FC vs Sơn Đông Taishan FC
18:30 - 28/08/22 Henan Songshan Longmen FC vs Quảng Châu FC
19:00 - 28/08/22 Thương Châu Mighty Lions vs Changchun Yatai
19:00 - 28/08/22 Thâm Quyến FC vs Wuhan Three Towns FC
Vòng 16
18:30 - 02/09/22 Wuhan Yangtze River FC vs Thâm Quyến FC
19:00 - 02/09/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Quảng Châu City
16:30 - 03/09/22 Changchun Yatai vs Wuhan Three Towns FC
18:30 - 03/09/22 Henan Songshan Longmen FC vs Cảng Thượng Hải FC
16:30 - 04/09/22 Đại Liên Pro FC vs Hà Bắc FC
18:30 - 04/09/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Meizhou Hakka FC
19:00 - 04/09/22 Bắc Kinh Quốc An vs Zhejiang Professional FC
Vòng 17
19:00 - 08/09/22 Thâm Quyến FC vs Sơn Đông Taishan FC
16:30 - 09/09/22 Cảng Thượng Hải FC vs Quảng Châu City
18:30 - 09/09/22 Chengdu Rongcheng FC vs Henan Songshan Longmen FC
18:30 - 09/09/22 Changchun Yatai vs Wuhan Yangtze River FC
18:30 - 09/09/22 Quảng Châu FC vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
19:00 - 09/09/22 Wuhan Three Towns FC vs Thương Châu Mighty Lions
18:30 - 10/09/22 Zhejiang Professional FC vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 10/09/22 Đại Liên Pro FC vs Bắc Kinh Quốc An
19:00 - 10/09/22 Hà Bắc FC vs Meizhou Hakka FC
Vòng 18
16:30 - 13/09/22 Changchun Yatai vs Thâm Quyến FC
18:30 - 13/09/22 Quảng Châu City vs Quảng Châu FC
18:30 - 13/09/22 Cảng Thượng Hải FC vs Chengdu Rongcheng FC
19:00 - 13/09/22 Wuhan Yangtze River FC vs Thương Châu Mighty Lions
16:30 - 14/09/22 Đại Liên Pro FC vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 14/09/22 Sơn Đông Taishan FC vs Wuhan Three Towns FC
18:30 - 14/09/22 Meizhou Hakka FC vs Zhejiang Professional FC
19:00 - 14/09/22 Bắc Kinh Quốc An vs Hà Bắc FC
19:00 - 14/09/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Henan Songshan Longmen FC
Vòng 19
18:30 - 18/09/22 Cảng Thượng Hải FC vs Meizhou Hakka FC
18:30 - 18/09/22 Quảng Châu FC vs Sơn Đông Taishan FC
18:30 - 18/09/22 Changchun Yatai vs Bắc Kinh Quốc An
18:30 - 18/09/22 Henan Songshan Longmen FC vs Thương Châu Mighty Lions
19:00 - 18/09/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Wuhan Yangtze River FC
19:00 - 18/09/22 Chengdu Rongcheng FC vs Zhejiang Professional FC
16:30 - 19/09/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Quảng Châu City
18:30 - 19/09/22 Wuhan Three Towns FC vs Đại Liên Pro FC
19:00 - 19/09/22 Hà Bắc FC vs Thâm Quyến FC
Vòng 20
18:30 - 23/09/22 Changchun Yatai vs Meizhou Hakka FC
19:00 - 23/09/22 Bắc Kinh Quốc An vs Quảng Châu FC
18:30 - 24/09/22 Sơn Đông Taishan FC vs Cảng Thượng Hải FC
18:30 - 24/09/22 Đại Liên Pro FC vs Wuhan Yangtze River FC
19:00 - 24/09/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Zhejiang Professional FC
19:00 - 24/09/22 Thâm Quyến FC vs Henan Songshan Longmen FC
18:30 - 25/09/22 Wuhan Three Towns FC vs Chengdu Rongcheng FC
18:30 - 25/09/22 Quảng Châu City vs Hà Bắc FC
19:00 - 25/09/22 Thương Châu Mighty Lions vs Thân Hoa Thượng Hải
Vòng 21
16:30 - 04/10/22 Đại Liên Pro FC vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
18:30 - 04/10/22 Quảng Châu City vs Thâm Quyến FC
18:30 - 04/10/22 Zhejiang Professional FC vs Wuhan Three Towns FC
18:30 - 04/10/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Henan Songshan Longmen FC
19:00 - 04/10/22 Hà Bắc FC vs Thương Châu Mighty Lions
16:30 - 05/10/22 Changchun Yatai vs Quảng Châu FC
18:30 - 05/10/22 Meizhou Hakka FC vs Sơn Đông Taishan FC
18:30 - 05/10/22 Cảng Thượng Hải FC vs Bắc Kinh Quốc An
18:30 - 05/10/22 Wuhan Yangtze River FC vs Chengdu Rongcheng FC
Vòng 22
18:30 - 08/10/22 Henan Songshan Longmen FC vs Hà Bắc FC
19:00 - 08/10/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Wuhan Three Towns FC
19:00 - 08/10/22 Thương Châu Mighty Lions vs Quảng Châu City
14:30 - 09/10/22 Changchun Yatai vs Cảng Thượng Hải FC
18:30 - 09/10/22 Đại Liên Pro FC vs Chengdu Rongcheng FC
18:30 - 09/10/22 Wuhan Yangtze River FC vs Zhejiang Professional FC
19:00 - 09/10/22 Thâm Quyến FC vs Thân Hoa Thượng Hải
19:00 - 09/10/22 Bắc Kinh Quốc An vs Sơn Đông Taishan FC
18:30 - 10/10/22 Quảng Châu FC vs Meizhou Hakka FC
Vòng 23
18:30 - 13/10/22 Wuhan Three Towns FC vs Quảng Châu City
19:00 - 13/10/22 Zhejiang Professional FC vs Thâm Quyến FC
16:30 - 14/10/22 Cảng Thượng Hải FC vs Đại Liên Pro FC
18:30 - 14/10/22 Wuhan Yangtze River FC vs Meizhou Hakka FC
18:30 - 14/10/22 Quảng Châu FC vs Thương Châu Mighty Lions
19:00 - 14/10/22 Bắc Kinh Quốc An vs Henan Songshan Longmen FC
14:30 - 15/10/22 Changchun Yatai vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 15/10/22 Sơn Đông Taishan FC vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
19:00 - 15/10/22 Chengdu Rongcheng FC vs Hà Bắc FC
Vòng 24
14:30 - 18/10/22 Cảng Thượng Hải FC vs Thương Châu Mighty Lions
14:30 - 18/10/22 Đại Liên Pro FC vs Thâm Quyến FC
18:30 - 18/10/22 Quảng Châu FC vs Zhejiang Professional FC
18:30 - 18/10/22 Meizhou Hakka FC vs Henan Songshan Longmen FC
19:00 - 18/10/22 Bắc Kinh Quốc An vs Wuhan Three Towns FC
18:30 - 19/10/22 Chengdu Rongcheng FC vs Changchun Yatai
18:30 - 19/10/22 Sơn Đông Taishan FC vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 19/10/22 Wuhan Yangtze River FC vs Quảng Châu City
19:00 - 19/10/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Hà Bắc FC
Vòng 25
14:30 - 23/10/22 Đại Liên Pro FC vs Quảng Châu FC
14:30 - 23/10/22 Changchun Yatai vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
16:30 - 23/10/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Chengdu Rongcheng FC
18:30 - 23/10/22 Quảng Châu City vs Meizhou Hakka FC
18:30 - 23/10/22 Sơn Đông Taishan FC vs Hà Bắc FC
18:30 - 23/10/22 Zhejiang Professional FC vs Thương Châu Mighty Lions
18:30 - 23/10/22 Wuhan Three Towns FC vs Henan Songshan Longmen FC
19:00 - 23/10/22 Bắc Kinh Quốc An vs Wuhan Yangtze River FC
14:30 - 24/10/22 Cảng Thượng Hải FC vs Thâm Quyến FC
Vòng 26
18:30 - 28/10/22 Quảng Châu City vs Bắc Kinh Quốc An
19:00 - 28/10/22 Thương Châu Mighty Lions vs Đại Liên Pro FC
14:30 - 29/10/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
18:30 - 29/10/22 Wuhan Three Towns FC vs Meizhou Hakka FC
18:30 - 29/10/22 Chengdu Rongcheng FC vs Sơn Đông Taishan FC
19:00 - 29/10/22 Hà Bắc FC vs Changchun Yatai
18:30 - 30/10/22 Henan Songshan Longmen FC vs Wuhan Yangtze River FC
18:30 - 30/10/22 Zhejiang Professional FC vs Cảng Thượng Hải FC
19:00 - 30/10/22 Thâm Quyến FC vs Quảng Châu FC
Vòng 27
14:30 - 04/11/22 Changchun Yatai vs Thương Châu Mighty Lions
18:30 - 04/11/22 Quảng Châu FC vs Henan Songshan Longmen FC
18:30 - 04/11/22 Wuhan Three Towns FC vs Thâm Quyến FC
19:00 - 04/11/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Cảng Thượng Hải FC
14:30 - 05/11/22 Đại Liên Pro FC vs Meizhou Hakka FC
14:30 - 05/11/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Bắc Kinh Quốc An
18:30 - 05/11/22 Chengdu Rongcheng FC vs Quảng Châu City
18:30 - 05/11/22 Sơn Đông Taishan FC vs Wuhan Yangtze River FC
19:00 - 05/11/22 Hà Bắc FC vs Zhejiang Professional FC
Vòng 28
14:30 - 08/11/22 Cảng Thượng Hải FC vs Henan Songshan Longmen FC
18:30 - 08/11/22 Chengdu Rongcheng FC vs Quảng Châu FC
18:30 - 08/11/22 Sơn Đông Taishan FC vs Thương Châu Mighty Lions
18:30 - 08/11/22 Wuhan Three Towns FC vs Changchun Yatai
18:30 - 09/11/22 Meizhou Hakka FC vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 09/11/22 Quảng Châu City vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
18:30 - 09/11/22 Zhejiang Professional FC vs Bắc Kinh Quốc An
19:00 - 09/11/22 Thâm Quyến FC vs Wuhan Yangtze River FC
19:00 - 09/11/22 Hà Bắc FC vs Đại Liên Pro FC
Vòng 29
18:30 - 12/11/22 Henan Songshan Longmen FC vs Chengdu Rongcheng FC
19:00 - 12/11/22 Thương Châu Mighty Lions vs Wuhan Three Towns FC
18:30 - 13/11/22 Quảng Châu City vs Cảng Thượng Hải FC
18:30 - 13/11/22 Meizhou Hakka FC vs Hà Bắc FC
18:30 - 13/11/22 Sơn Đông Taishan FC vs Thâm Quyến FC
19:00 - 13/11/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Quảng Châu FC
19:00 - 13/11/22 Bắc Kinh Quốc An vs Đại Liên Pro FC
14:30 - 14/11/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Zhejiang Professional FC
18:30 - 14/11/22 Wuhan Yangtze River FC vs Changchun Yatai
Vòng 30
14:30 - 18/11/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Đại Liên Pro FC
18:30 - 18/11/22 Wuhan Three Towns FC vs Sơn Đông Taishan FC
14:30 - 19/11/22 Henan Songshan Longmen FC vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
18:30 - 19/11/22 Zhejiang Professional FC vs Meizhou Hakka FC
18:30 - 19/11/22 Quảng Châu FC vs Quảng Châu City
19:00 - 19/11/22 Hà Bắc FC vs Bắc Kinh Quốc An
18:30 - 20/11/22 Chengdu Rongcheng FC vs Cảng Thượng Hải FC
19:00 - 20/11/22 Thâm Quyến FC vs Changchun Yatai
19:00 - 20/11/22 Thương Châu Mighty Lions vs Wuhan Yangtze River FC
Vòng 31
18:30 - 26/11/22 Quảng Châu City vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 26/11/22 Zhejiang Professional FC vs Chengdu Rongcheng FC
18:30 - 26/11/22 Wuhan Yangtze River FC vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
19:00 - 26/11/22 Bắc Kinh Quốc An vs Changchun Yatai
19:00 - 26/11/22 Thương Châu Mighty Lions vs Henan Songshan Longmen FC
14:30 - 27/11/22 Sơn Đông Taishan FC vs Quảng Châu FC
14:30 - 27/11/22 Đại Liên Pro FC vs Wuhan Three Towns FC
18:30 - 27/11/22 Meizhou Hakka FC vs Cảng Thượng Hải FC
19:00 - 27/11/22 Thâm Quyến FC vs Hà Bắc FC
Vòng 32
18:30 - 03/12/22 Chengdu Rongcheng FC vs Wuhan Three Towns FC
18:30 - 03/12/22 Henan Songshan Longmen FC vs Thâm Quyến FC
18:30 - 03/12/22 Meizhou Hakka FC vs Changchun Yatai
18:30 - 03/12/22 Zhejiang Professional FC vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC
18:30 - 03/12/22 Cảng Thượng Hải FC vs Sơn Đông Taishan FC
18:30 - 03/12/22 Quảng Châu FC vs Bắc Kinh Quốc An
18:30 - 03/12/22 Hà Bắc FC vs Quảng Châu City
18:30 - 03/12/22 Wuhan Yangtze River FC vs Đại Liên Pro FC
18:30 - 03/12/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Thương Châu Mighty Lions
Vòng 33
18:30 - 11/12/22 Bắc Kinh Quốc An vs Cảng Thượng Hải FC
18:30 - 11/12/22 Thương Châu Mighty Lions vs Hà Bắc FC
18:30 - 11/12/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC vs Đại Liên Pro FC
18:30 - 11/12/22 Chengdu Rongcheng FC vs Wuhan Yangtze River FC
18:30 - 11/12/22 Sơn Đông Taishan FC vs Meizhou Hakka FC
18:30 - 11/12/22 Henan Songshan Longmen FC vs Thân Hoa Thượng Hải
18:30 - 11/12/22 Quảng Châu FC vs Changchun Yatai
18:30 - 11/12/22 Wuhan Three Towns FC vs Zhejiang Professional FC
18:30 - 11/12/22 Thâm Quyến FC vs Quảng Châu City
Vòng 34
18:30 - 17/12/22 Meizhou Hakka FC vs Quảng Châu FC
18:30 - 17/12/22 Chengdu Rongcheng FC vs Đại Liên Pro FC
18:30 - 17/12/22 Sơn Đông Taishan FC vs Bắc Kinh Quốc An
18:30 - 17/12/22 Quảng Châu City vs Thương Châu Mighty Lions
18:30 - 17/12/22 Zhejiang Professional FC vs Wuhan Yangtze River FC
18:30 - 17/12/22 Cảng Thượng Hải FC vs Changchun Yatai
18:30 - 17/12/22 Hà Bắc FC vs Henan Songshan Longmen FC
18:30 - 17/12/22 Thân Hoa Thượng Hải vs Thâm Quyến FC
18:30 - 17/12/22 Wuhan Three Towns FC vs Thiên Tân Jinmen Tiger FC