Hạng Nhất Quốc Gia

Mùa giải gần nhất: V-League 2 2020

Bắt đầu: 29/02/20 | Kết thúc: 02/11/20

Lịch thi đấu Hạng Nhất Quốc Gia

Giờ Chủ vs Khách
Vòng 3
15:30 - 14/03/20 An Giang FC vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
Vòng 1
16:30 - 14/03/20 Bình Định FC vs Dak Lak
17:00 - 14/03/20 Phố Hiến FC vs Bình Phước
Vòng 2
17:00 - 14/03/20 Can Tho FC vs Sanna Khánh Hòa BVN
Vòng 3
17:00 - 14/03/20 Phố Hiến FC vs Can Tho FC
17:00 - 14/03/20 Sanna Khánh Hòa BVN vs Dak Lak
15:30 - 15/03/20 CS. Dong Thap vs Bình Phước
Vòng 1
15:30 - 15/03/20 CS. Dong Thap vs Can Tho FC
16:00 - 15/03/20 CLB Bóng Đá Huế vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
Vòng 3
16:00 - 15/03/20 Bình Định FC vs Long An FC
Vòng 1
15:30 - 16/03/20 An Giang FC vs XM Fico Tay Ninh
17:00 - 16/03/20 Sanna Khánh Hòa BVN vs Long An FC
Vòng 4
16:30 - 20/03/20 Bình Phước vs Sanna Khánh Hòa BVN
17:00 - 20/03/20 Can Tho FC vs Bình Định FC
05:00 - 21/03/20 Long An FC vs CLB Bóng Đá Huế
15:30 - 21/03/20 Dak Lak vs An Giang FC
Vòng 2
15:30 - 21/03/20 Dak Lak vs CLB Bóng Đá Huế
Vòng 4
16:00 - 21/03/20 XM Fico Tay Ninh vs Phố Hiến FC
Vòng 2
17:00 - 21/03/20 Bình Phước vs Bình Định FC
Vòng 4
17:00 - 21/03/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs CS. Dong Thap
Vòng 2
16:00 - 22/03/20 XM Fico Tay Ninh vs CS. Dong Thap
17:00 - 22/03/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs Phố Hiến FC
17:00 - 22/03/20 Long An FC vs An Giang FC
Vòng 5
15:30 - 04/04/20 An Giang FC vs Bình Phước
16:00 - 04/04/20 Bình Định FC vs CS. Dong Thap
17:00 - 04/04/20 Long An FC vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
15:30 - 05/04/20 Dak Lak vs XM Fico Tay Ninh
16:00 - 05/04/20 CLB Bóng Đá Huế vs Can Tho FC
17:00 - 05/04/20 Sanna Khánh Hòa BVN vs Phố Hiến FC
Vòng 6
16:30 - 10/04/20 Bình Phước vs Long An FC
17:00 - 10/04/20 Phố Hiến FC vs An Giang FC
17:00 - 10/04/20 Can Tho FC vs Dak Lak
15:30 - 11/04/20 CS. Dong Thap vs CLB Bóng Đá Huế
Vòng 3
16:00 - 11/04/20 CLB Bóng Đá Huế vs XM Fico Tay Ninh
Vòng 6
17:00 - 11/04/20 Sanna Khánh Hòa BVN vs XM Fico Tay Ninh
17:00 - 12/04/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs Bình Định FC
Vòng 7
16:30 - 17/04/20 Bình Phước vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
17:00 - 17/04/20 Long An FC vs CS. Dong Thap
15:30 - 18/04/20 An Giang FC vs Sanna Khánh Hòa BVN
16:00 - 18/04/20 XM Fico Tay Ninh vs Can Tho FC
15:30 - 19/04/20 Dak Lak vs Phố Hiến FC
16:00 - 19/04/20 Bình Định FC vs CLB Bóng Đá Huế
Vòng 8
17:00 - 24/04/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs Can Tho FC
17:00 - 24/04/20 Long An FC vs Phố Hiến FC
15:30 - 25/04/20 An Giang FC vs Bình Định FC
16:00 - 25/04/20 XM Fico Tay Ninh vs Bình Phước
15:30 - 26/04/20 Dak Lak vs CS. Dong Thap
16:00 - 26/04/20 CLB Bóng Đá Huế vs Sanna Khánh Hòa BVN
Vòng 9
16:30 - 01/05/20 Bình Phước vs Dak Lak
17:00 - 01/05/20 Can Tho FC vs Long An FC
15:30 - 02/05/20 CS. Dong Thap vs An Giang FC
17:00 - 02/05/20 Phố Hiến FC vs CLB Bóng Đá Huế
16:00 - 03/05/20 Bình Định FC vs XM Fico Tay Ninh
17:00 - 03/05/20 Sanna Khánh Hòa BVN vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
Vòng 10
15:30 - 09/05/20 CS. Dong Thap vs Phố Hiến FC
16:30 - 09/05/20 Bình Phước vs Can Tho FC
17:00 - 09/05/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs XM Fico Tay Ninh
15:30 - 10/05/20 An Giang FC vs CLB Bóng Đá Huế
16:00 - 10/05/20 Bình Định FC vs Sanna Khánh Hòa BVN
17:00 - 10/05/20 Long An FC vs Dak Lak
Vòng 11
17:00 - 15/05/20 Phố Hiến FC vs Bình Định FC
17:00 - 15/05/20 Sanna Khánh Hòa BVN vs CS. Dong Thap
15:30 - 16/05/20 Dak Lak vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
16:00 - 16/05/20 CLB Bóng Đá Huế vs Bình Phước
16:00 - 17/05/20 XM Fico Tay Ninh vs Long An FC
17:00 - 17/05/20 Can Tho FC vs An Giang FC
Vòng 10
15:30 - 30/07/20 An Giang FC vs CLB Bóng Đá Huế
15:30 - 30/07/20 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs XM Fico Tay Ninh
15:30 - 30/07/20 Bình Định FC vs Sanna Khánh Hòa BVN
15:30 - 30/07/20 Bình Phước vs Can Tho FC
15:30 - 30/07/20 CS. Dong Thap vs Phố Hiến FC
15:30 - 30/07/20 Long An FC vs Dak Lak
Vòng 11
15:30 - 04/08/20 CLB Bóng Đá Huế vs Bình Phước
15:30 - 04/08/20 Sanna Khánh Hòa BVN vs CS. Dong Thap
15:30 - 04/08/20 Phố Hiến FC vs Bình Định FC
15:30 - 04/08/20 XM Fico Tay Ninh vs Long An FC
15:30 - 04/08/20 Dak Lak vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
15:30 - 04/08/20 Can Tho FC vs An Giang FC
Vòng
16:00 - 09/10/20 CLB Bóng Đá Huế vs Long An FC