Hạng Nhất Quốc Gia

Mùa giải gần nhất: V-League 2 2022

Bắt đầu: 04/03/22 | Kết thúc: 30/11/22

Lịch thi đấu Hạng Nhất Quốc Gia

Giờ Chủ vs Khách
Vòng 1
15:30 - 04/03/22 Phù Đổng FC vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
17:00 - 04/03/22 Long An FC vs Phố Hiến FC
15:30 - 05/03/22 Công An Nhân Dân vs Quảng Nam FC
Vòng 12
16:00 - 20/08/22 Phù Đổng FC vs Phú Thọ FC
17:00 - 20/08/22 Long An FC vs Công An Nhân Dân
16:00 - 21/08/22 CLB Bóng Đá Huế vs Phố Hiến FC
17:00 - 21/08/22 Bình Phước vs Quảng Nam FC
17:00 - 21/08/22 Sanna Khánh Hòa BVN vs Dak Lak
18:00 - 21/08/22 Can Tho FC vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
Vòng 13
16:00 - 26/08/22 Phú Thọ FC vs Can Tho FC
18:00 - 26/08/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs Sanna Khánh Hòa BVN
16:30 - 27/08/22 Công An Nhân Dân vs CLB Bóng Đá Huế
17:00 - 27/08/22 Quảng Nam FC vs Long An FC
15:30 - 28/08/22 Dak Lak vs Phù Đổng FC
18:00 - 28/08/22 Phố Hiến FC vs Bình Phước
Vòng 14
17:00 - 02/09/22 Bình Phước vs Sanna Khánh Hòa BVN
18:00 - 02/09/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs Phố Hiến FC
15:30 - 03/09/22 Dak Lak vs Quảng Nam FC
16:30 - 03/09/22 Công An Nhân Dân vs Phú Thọ FC
16:00 - 04/09/22 CLB Bóng Đá Huế vs Can Tho FC
17:00 - 04/09/22 Long An FC vs Phù Đổng FC
Vòng 15
16:00 - 23/09/22 Phú Thọ FC vs Bình Phước
16:00 - 23/09/22 Phù Đổng FC vs CLB Bóng Đá Huế
17:00 - 23/09/22 Quảng Nam FC vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
18:00 - 23/09/22 Can Tho FC vs Long An FC
17:00 - 24/09/22 Sanna Khánh Hòa BVN vs Công An Nhân Dân
18:00 - 24/09/22 Phố Hiến FC vs Dak Lak
Vòng 16
16:00 - 27/09/22 CLB Bóng Đá Huế vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
17:00 - 27/09/22 Long An FC vs Phú Thọ FC
16:30 - 28/09/22 Công An Nhân Dân vs Phù Đổng FC
17:00 - 28/09/22 Quảng Nam FC vs Sanna Khánh Hòa BVN
17:00 - 28/09/22 Bình Phước vs Dak Lak
18:00 - 28/09/22 Can Tho FC vs Phố Hiến FC
Vòng 17
16:00 - 01/10/22 Phú Thọ FC vs CLB Bóng Đá Huế
15:30 - 02/10/22 Dak Lak vs Long An FC
16:00 - 02/10/22 Phù Đổng FC vs Quảng Nam FC
16:30 - 02/10/22 Công An Nhân Dân vs Can Tho FC
18:00 - 02/10/22 Phố Hiến FC vs Sanna Khánh Hòa BVN
18:00 - 02/10/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs Bình Phước
Vòng 18
15:30 - 07/10/22 Dak Lak vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
16:00 - 07/10/22 CLB Bóng Đá Huế vs Long An FC
17:00 - 07/10/22 Quảng Nam FC vs Phố Hiến FC
17:00 - 07/10/22 Bình Phước vs Công An Nhân Dân
17:00 - 08/10/22 Sanna Khánh Hòa BVN vs Phú Thọ FC
18:00 - 08/10/22 Can Tho FC vs Phù Đổng FC
Vòng 19
16:00 - 11/10/22 CLB Bóng Đá Huế vs Quảng Nam FC
16:30 - 11/10/22 Công An Nhân Dân vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
17:00 - 11/10/22 Long An FC vs Bình Phước
16:00 - 12/10/22 Phú Thọ FC vs Phố Hiến FC
16:00 - 12/10/22 Phù Đổng FC vs Sanna Khánh Hòa BVN
18:00 - 12/10/22 Can Tho FC vs Dak Lak
Vòng 20
17:00 - 15/10/22 Quảng Nam FC vs Công An Nhân Dân
15:30 - 16/10/22 Dak Lak vs Phú Thọ FC
17:00 - 16/10/22 Bình Phước vs Can Tho FC
17:00 - 16/10/22 Sanna Khánh Hòa BVN vs CLB Bóng Đá Huế
18:00 - 16/10/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs Phù Đổng FC
18:00 - 16/10/22 Phố Hiến FC vs Long An FC
Vòng 21
16:00 - 21/10/22 Can Tho FC vs Quảng Nam FC
16:00 - 21/10/22 Công An Nhân Dân vs Phố Hiến FC
16:00 - 21/10/22 CLB Bóng Đá Huế vs Dak Lak
16:00 - 21/10/22 Long An FC vs Sanna Khánh Hòa BVN
16:00 - 21/10/22 Phú Thọ FC vs Bà Rịa Vũng Tàu FC
16:00 - 21/10/22 Phù Đổng FC vs Bình Phước
Vòng 22
15:30 - 29/10/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC vs Long An FC
15:30 - 29/10/22 Quảng Nam FC vs Phú Thọ FC
15:30 - 29/10/22 Bình Phước vs CLB Bóng Đá Huế
15:30 - 29/10/22 Dak Lak vs Công An Nhân Dân
15:30 - 29/10/22 Sanna Khánh Hòa BVN vs Can Tho FC
15:30 - 29/10/22 Phố Hiến FC vs Phù Đổng FC