Vòng Loại World Cup 2022 Nam Mỹ

Mùa giải gần nhất: Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ 2022

Bắt đầu: 26/03/20 | Kết thúc: 30/03/22

Kết quả thi đấu Vòng Loại World Cup 2022 Nam Mỹ

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng 1
05:30 - 09/10/20 Paraguay 2 - 2 Peru 0 - 0
05:45 - 09/10/20 Uruguay 2 - 1 Chi lê 1 - 0
07:30 - 09/10/20 Argentina 1 - 0 Ecuador 1 - 0
06:30 - 10/10/20 Colombia 3 - 0 Venezuela 3 - 0
07:30 - 10/10/20 Brazil 5 - 0 Bolivia 2 - 0
Vòng 2
03:00 - 14/10/20 Bolivia 1 - 2 Argentina 1 - 1
04:00 - 14/10/20 Ecuador 4 - 2 Uruguay 2 - 0
05:00 - 14/10/20 Venezuela 0 - 1 Paraguay 0 - 0
07:00 - 14/10/20 Peru 2 - 4 Brazil 1 - 1
07:30 - 14/10/20 Chi lê 2 - 2 Colombia 2 - 1
Vòng 3
03:00 - 13/11/20 Bolivia 2 - 3 Ecuador 1 - 0
07:00 - 13/11/20 Argentina 1 - 1 Paraguay 1 - 1
03:30 - 14/11/20 Colombia 0 - 3 Uruguay 0 - 1
06:00 - 14/11/20 Chi lê 2 - 0 Peru 2 - 0
07:30 - 14/11/20 Brazil 1 - 0 Venezuela 0 - 0
Vòng 4
04:00 - 18/11/20 Venezuela 2 - 1 Chi lê 1 - 1
04:00 - 18/11/20 Ecuador 6 - 1 Colombia 4 - 1
06:00 - 18/11/20 Uruguay 0 - 2 Brazil 0 - 2
06:00 - 18/11/20 Paraguay 2 - 2 Bolivia 1 - 2
07:30 - 18/11/20 Peru 0 - 2 Argentina 0 - 2