Vòng Loại World Cup 2022 Nam Mỹ

Mùa giải gần nhất: Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ 2022

Bắt đầu: 26/03/20 | Kết thúc: 30/09/22

Kết quả thi đấu Vòng Loại World Cup 2022 Nam Mỹ

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng 1
05:30 - 09/10/20 Paraguay 2 - 2 Peru 0 - 0
05:45 - 09/10/20 Uruguay 2 - 1 Chi lê 1 - 0
07:30 - 09/10/20 Argentina 1 - 0 Ecuador 1 - 0
06:30 - 10/10/20 Colombia 3 - 0 Venezuela 3 - 0
07:30 - 10/10/20 Brazil 5 - 0 Bolivia 2 - 0
Vòng 2
03:00 - 14/10/20 Bolivia 1 - 2 Argentina 1 - 1
04:00 - 14/10/20 Ecuador 4 - 2 Uruguay 2 - 0
05:00 - 14/10/20 Venezuela 0 - 1 Paraguay 0 - 0
07:00 - 14/10/20 Peru 2 - 4 Brazil 1 - 1
07:30 - 14/10/20 Chi lê 2 - 2 Colombia 2 - 1
Vòng 3
03:00 - 13/11/20 Bolivia 2 - 3 Ecuador 1 - 0
07:00 - 13/11/20 Argentina 1 - 1 Paraguay 1 - 1
03:30 - 14/11/20 Colombia 0 - 3 Uruguay 0 - 1
06:00 - 14/11/20 Chi lê 2 - 0 Peru 2 - 0
07:30 - 14/11/20 Brazil 1 - 0 Venezuela 0 - 0
Vòng 4
04:00 - 18/11/20 Venezuela 2 - 1 Chi lê 1 - 1
04:00 - 18/11/20 Ecuador 6 - 1 Colombia 4 - 1
06:00 - 18/11/20 Uruguay 0 - 2 Brazil 0 - 2
06:00 - 18/11/20 Paraguay 2 - 2 Bolivia 1 - 2
07:30 - 18/11/20 Peru 0 - 2 Argentina 0 - 2
Vòng 7
03:00 - 04/06/21 Bolivia 3 - 1 Venezuela 1 - 1
05:00 - 04/06/21 Uruguay 0 - 0 Paraguay 0 - 0
07:00 - 04/06/21 Argentina 1 - 1 Chi lê 1 - 1
09:00 - 04/06/21 Peru 0 - 3 Colombia 0 - 1
07:30 - 05/06/21 Brazil 2 - 0 Ecuador 0 - 0
Vòng 8
04:00 - 09/06/21 Ecuador 1 - 2 Peru 0 - 0
05:30 - 09/06/21 Venezuela 0 - 0 Uruguay 0 - 0
06:00 - 09/06/21 Colombia 2 - 2 Argentina 0 - 2
07:30 - 09/06/21 Paraguay 0 - 2 Brazil 0 - 1
08:30 - 09/06/21 Chi lê 1 - 1 Bolivia 0 - 0
Vòng 9
03:00 - 03/09/21 Bolivia 1 - 1 Colombia 0 - 0
04:00 - 03/09/21 Ecuador 2 - 0 Paraguay 0 - 0
07:00 - 03/09/21 Venezuela 1 - 3 Argentina 0 - 1
08:00 - 03/09/21 Peru 1 - 1 Uruguay 1 - 1
08:00 - 03/09/21 Chi lê 0 - 1 Brazil 0 - 0
Vòng 6
04:00 - 06/09/21 Ecuador 0 - 0 Chi lê 0 - 0
05:00 - 06/09/21 Paraguay 1 - 1 Colombia 1 - 0
05:00 - 06/09/21 Uruguay 4 - 2 Bolivia 2 - 0
08:00 - 06/09/21 Peru 1 - 0 Venezuela 1 - 0
Vòng 10
05:30 - 10/09/21 Paraguay 2 - 1 Venezuela 1 - 0
05:30 - 10/09/21 Uruguay 1 - 0 Ecuador 0 - 0
06:00 - 10/09/21 Colombia 3 - 1 Chi lê 2 - 0
06:30 - 10/09/21 Argentina 3 - 0 Bolivia 1 - 0
07:30 - 10/09/21 Brazil 2 - 0 Peru 2 - 0
Vòng 11
06:00 - 08/10/21 Paraguay 0 - 0 Argentina 0 - 0
06:00 - 08/10/21 Uruguay 0 - 0 Colombia 0 - 0
06:30 - 08/10/21 Venezuela 1 - 3 Brazil 1 - 0
07:30 - 08/10/21 Ecuador 3 - 0 Bolivia 3 - 0
08:00 - 08/10/21 Peru 2 - 0 Chi lê 1 - 0
Vòng 5
03:00 - 11/10/21 Bolivia 1 - 0 Peru 0 - 0
03:30 - 11/10/21 Venezuela 2 - 1 Ecuador 1 - 1
04:00 - 11/10/21 Colombia 0 - 0 Brazil 0 - 0
06:30 - 11/10/21 Argentina 3 - 0 Uruguay 2 - 0
07:00 - 11/10/21 Chi lê 2 - 0 Paraguay 0 - 0
Vòng 12
03:00 - 15/10/21 Bolivia 4 - 0 Paraguay 1 - 0
04:00 - 15/10/21 Colombia 0 - 0 Ecuador 0 - 0
06:30 - 15/10/21 Argentina 1 - 0 Peru 1 - 0
07:00 - 15/10/21 Chi lê 3 - 0 Venezuela 2 - 0
07:30 - 15/10/21 Brazil 4 - 1 Uruguay 2 - 0
Vòng 13
04:00 - 12/11/21 Ecuador 1 - 0 Venezuela 1 - 0
06:00 - 12/11/21 Paraguay 0 - 1 Chi lê 0 - 0
07:30 - 12/11/21 Brazil 1 - 0 Colombia 0 - 0
09:00 - 12/11/21 Peru 3 - 0 Bolivia 3 - 0
06:00 - 13/11/21 Uruguay 0 - 1 Argentina 0 - 1
Vòng 14
03:00 - 17/11/21 Bolivia 3 - 0 Uruguay 2 - 0
04:00 - 17/11/21 Venezuela 1 - 2 Peru 0 - 1
06:00 - 17/11/21 Colombia 0 - 0 Paraguay 0 - 0
06:30 - 17/11/21 Argentina 0 - 0 Brazil 0 - 0
07:15 - 17/11/21 Chi lê 0 - 2 Ecuador 0 - 1
Vòng 15
04:00 - 28/01/22 Ecuador 1 - 1 Brazil 0 - 1
06:00 - 28/01/22 Paraguay 0 - 1 Uruguay 0 - 0
07:15 - 28/01/22 Chi lê 1 - 2 Argentina 1 - 2
04:00 - 29/01/22 Colombia 0 - 1 Peru 0 - 0
05:00 - 29/01/22 Venezuela 4 - 1 Bolivia 2 - 1
Vòng 16
03:30 - 02/02/22 Bolivia 2 - 3 Chi lê 1 - 1
06:00 - 02/02/22 Uruguay 4 - 1 Venezuela 3 - 0
06:30 - 02/02/22 Argentina 1 - 0 Colombia 1 - 0
07:30 - 02/02/22 Brazil 4 - 0 Paraguay 1 - 0
09:00 - 02/02/22 Peru 1 - 1 Ecuador 0 - 1
Vòng 17
06:30 - 25/03/22 Paraguay 3 - 1 Ecuador 2 - 0
06:30 - 25/03/22 Brazil 4 - 0 Chi lê 2 - 0
06:30 - 25/03/22 Colombia 3 - 0 Bolivia 1 - 0
06:30 - 25/03/22 Uruguay 1 - 0 Peru 1 - 0
06:30 - 26/03/22 Argentina 3 - 0 Venezuela 1 - 0
Vòng 18
06:30 - 30/03/22 Ecuador 1 - 1 Argentina 0 - 1
06:30 - 30/03/22 Peru 2 - 0 Paraguay 2 - 0
06:30 - 30/03/22 Venezuela 0 - 1 Colombia 0 - 1
06:30 - 30/03/22 Bolivia 0 - 4 Brazil 0 - 2
06:30 - 30/03/22 Chi lê 0 - 2 Uruguay 0 - 0