Vòng Loại World Cup 2022 CONCACAF

Mùa giải gần nhất: Vòng loại World Cup khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribê 2022

Bắt đầu: 07/10/20 | Kết thúc: 30/03/22

Kết quả thi đấu Vòng Loại World Cup 2022 CONCACAF

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng 1
03:00 - 25/03/21 Saint Kitts and Nevis 1 - 0 Puerto Rico 1 - 0
05:00 - 25/03/21 Antigua And Barbuda 2 - 2 Montserrat 2 - 2
05:00 - 25/03/21 Suriname 3 - 0 Quần đảo Cayman 2 - 0
06:00 - 25/03/21 Cộng hòa Dominica 1 - 0 Dominica 0 - 0
07:00 - 25/03/21 Guatemala 1 - 0 Cuba 0 - 0
04:00 - 26/03/21 Haiti 2 - 0 Belize 0 - 0
05:00 - 26/03/21 Curaçao 5 - 0 Saint Vincent And The Grenadines 4 - 0
06:00 - 26/03/21 Trinidad và Tobago 3 - 0 Guyana 3 - 0
07:00 - 26/03/21 Panama 1 - 0 Barbados 0 - 0
07:00 - 26/03/21 Canada 5 - 1 Bermuda 2 - 0
09:25 - 26/03/21 El Salvador 2 - 0 Grenada 1 - 0
03:30 - 28/03/21 Quần đảo Turks và Caicos 0 - 7 Nicaragua 0 - 3
05:00 - 28/03/21 Anguilla 0 - 6 Cộng hòa Dominica 0 - 3
05:00 - 28/03/21 Quần đảo Virgin, Anh 0 - 3 Guatemala 0 - 2
06:00 - 28/03/21 Bahamas 0 - 4 Saint Kitts and Nevis 0 - 1
06:00 - 28/03/21 Quần đảo Virgin, Mỹ 0 - 3 Antigua And Barbuda 0 - 3
07:00 - 28/03/21 Aruba 0 - 6 Suriname 0 - 3
03:00 - 29/03/21 Dominica 1 - 2 Panama 0 - 1
04:00 - 29/03/21 Cuba 1 - 2 Curaçao 1 - 2
04:00 - 29/03/21 Puerto Rico 1 - 1 Trinidad và Tobago 0 - 0
05:00 - 29/03/21 Montserrat 1 - 1 El Salvador 0 - 1
05:00 - 30/03/21 Quần đảo Cayman 0 - 11 Canada 0 - 6
02:00 - 31/03/21 Guyana 4 - 0 Bahamas 1 - 0
04:00 - 31/03/21 Belize 5 - 0 Quần đảo Turks và Caicos 1 - 0
05:00 - 31/03/21 Saint Vincent And The Grenadines 3 - 0 Quần đảo Virgin, Anh 2 - 0
06:00 - 31/03/21 Grenada 1 - 0 Quần đảo Virgin, Mỹ 1 - 0
06:30 - 31/03/21 Barbados 1 - 0 Anguilla 0 - 0
07:00 - 31/03/21 Bermuda 5 - 0 Aruba 2 - 0
02:00 - 03/06/21 Dominica 3 - 0 Anguilla 3 - 0
04:00 - 03/06/21 Montserrat 4 - 0 Quần đảo Virgin, Mỹ 1 - 0
04:30 - 03/06/21 Cuba 5 - 0 Quần đảo Virgin, Anh 1 - 0
05:00 - 03/06/21 Quần đảo Cayman 1 - 3 Aruba 1 - 2
05:00 - 03/06/21 Puerto Rico 7 - 0 Bahamas 4 - 0
03:00 - 05/06/21 Saint Kitts and Nevis 3 - 0 Guyana 2 - 0
03:00 - 05/06/21 Antigua And Barbuda 1 - 0 Grenada 1 - 0
05:00 - 05/06/21 Suriname 6 - 0 Bermuda 4 - 0
05:00 - 05/06/21 Guatemala 10 - 0 Saint Vincent And The Grenadines 5 - 0
06:00 - 05/06/21 Cộng hòa Dominica 1 - 1 Barbados 0 - 1
08:00 - 05/06/21 Nicaragua 3 - 0 Belize 1 - 0
02:00 - 06/06/21 Quần đảo Turks và Caicos 0 - 10 Haiti 0 - 5
04:00 - 06/06/21 Bahamas 0 - 0 Trinidad và Tobago 0 - 0
04:00 - 06/06/21 Quần đảo Virgin, Anh 0 - 8 Curaçao 0 - 6
06:00 - 06/06/21 Quần đảo Virgin, Mỹ 0 - 7 El Salvador 0 - 2
07:00 - 06/06/21 Anguilla 0 - 13 Panama 0 - 4
07:00 - 06/06/21 Aruba 0 - 7 Canada 0 - 3
03:00 - 09/06/21 Saint Vincent And The Grenadines 0 - 1 Cuba 0 - 0
03:00 - 09/06/21 Guyana 0 - 2 Puerto Rico 0 - 2
04:00 - 09/06/21 Haiti 1 - 0 Nicaragua 0 - 0
04:00 - 09/06/21 Trinidad và Tobago 2 - 0 Saint Kitts and Nevis 1 - 0
06:00 - 09/06/21 Grenada 1 - 2 Montserrat 0 - 0
07:00 - 09/06/21 Curaçao 0 - 0 Guatemala 0 - 0
07:00 - 09/06/21 Bermuda 1 - 1 Quần đảo Cayman 0 - 1
08:00 - 09/06/21 Barbados 1 - 1 Dominica 0 - 0
08:00 - 09/06/21 Panama 3 - 0 Cộng hòa Dominica 1 - 0
08:05 - 09/06/21 El Salvador 3 - 0 Antigua And Barbuda 1 - 0
08:05 - 09/06/21 Canada 4 - 0 Suriname 1 - 0
Vòng 14
03:00 - 13/06/21 Saint Kitts and Nevis 0 - 4 El Salvador 0 - 3
04:00 - 13/06/21 Haiti 0 - 1 Canada 0 - 1
06:05 - 13/06/21 Panama 2 - 1 Curaçao 0 - 0
06:00 - 16/06/21 Curaçao 0 - 0 Panama 0 - 0
08:05 - 16/06/21 Canada 3 - 0 Haiti 0 - 0
08:30 - 16/06/21 El Salvador 2 - 0 Saint Kitts and Nevis 1 - 0
Vòng 1
07:05 - 03/09/21 Canada 1 - 1 Honduras 0 - 1
08:05 - 03/09/21 Panama 0 - 0 Costa Rica 0 - 0
09:00 - 03/09/21 Mexico 2 - 1 Jamaica 0 - 0
09:05 - 03/09/21 El Salvador 0 - 0 Mỹ 0 - 0
Vòng 2
05:00 - 06/09/21 Jamaica 0 - 3 Panama 0 - 2
06:00 - 06/09/21 El Salvador 0 - 0 Honduras 0 - 0
06:00 - 06/09/21 Costa Rica 0 - 1 Mexico 0 - 1
07:00 - 06/09/21 Mỹ 1 - 1 Canada 0 - 0
Vòng 3
06:30 - 09/09/21 Canada 3 - 0 El Salvador 2 - 0
07:05 - 09/09/21 Panama 1 - 1 Mexico 1 - 0
08:00 - 09/09/21 Costa Rica 1 - 1 Jamaica 1 - 0
09:30 - 09/09/21 Honduras 1 - 4 Mỹ 1 - 0
Vòng 4
06:45 - 08/10/21 Mỹ 2 - 0 Jamaica 0 - 0
07:05 - 08/10/21 Honduras 0 - 0 Costa Rica 0 - 0
08:40 - 08/10/21 Mexico 1 - 1 Canada 1 - 1
09:05 - 08/10/21 El Salvador 1 - 0 Panama 1 - 0
Vòng 5
05:00 - 11/10/21 Jamaica 0 - 0 Canada 0 - 0
05:00 - 11/10/21 Costa Rica 2 - 1 El Salvador 0 - 1
05:00 - 11/10/21 Panama 1 - 0 Mỹ 0 - 0
06:00 - 11/10/21 Mexico 3 - 0 Honduras 1 - 0
Vòng 6
06:00 - 14/10/21 Mỹ 2 - 1 Costa Rica 1 - 1
06:30 - 14/10/21 Canada 4 - 1 Panama 1 - 1
07:05 - 14/10/21 Honduras 0 - 2 Jamaica 0 - 1
09:05 - 14/10/21 El Salvador 0 - 2 Mexico 0 - 1
Vòng 7
08:05 - 13/11/21 Honduras 2 - 3 Panama 1 - 0
09:00 - 13/11/21 El Salvador 1 - 1 Jamaica 0 - 0
09:05 - 13/11/21 Canada 1 - 0 Costa Rica 0 - 0
09:10 - 13/11/21 Mỹ 2 - 0 Mexico 0 - 0
Vòng 8
05:00 - 17/11/21 Jamaica 1 - 1 Mỹ 1 - 1
08:05 - 17/11/21 Costa Rica 2 - 1 Honduras 1 - 1
08:05 - 17/11/21 Panama 2 - 1 El Salvador 0 - 1
09:05 - 17/11/21 Canada 2 - 1 Mexico 1 - 0