V-League

Mùa giải gần nhất: V-League 2022

Bắt đầu: 18/02/22 | Kết thúc: 30/11/22

Kết quả thi đấu V-League

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng 1
17:00 - 25/02/22 Becamex Bình Dương 0 - 1 Sông Lam Nghệ An 0 - 0
18:00 - 25/02/22 Bình Định FC 0 - 2 Viettel FC 0 - 0
18:00 - 25/02/22 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 - 1 Hải Phòng FC 0 - 0
18:00 - 26/02/22 Nam Định FC 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai 0 - 0
19:15 - 26/02/22 Sài Gòn FC 2 - 2 SHB Đà Nẵng 0 - 1
Vòng 2
17:00 - 01/03/22 Đông Á Thanh Hóa 0 - 1 Becamex Bình Dương 0 - 1
17:00 - 01/03/22 Sông Lam Nghệ An 1 - 2 Bình Định FC 1 - 1
17:00 - 02/03/22 SHB Đà Nẵng 0 - 0 Thành Phố Hồ Chí Minh 0 - 0
17:00 - 02/03/22 Hoàng Anh Gia Lai 0 - 0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 - 0
18:00 - 02/03/22 Hải Phòng FC 2 - 1 Nam Định FC 1 - 0
Vòng 3
19:15 - 05/03/22 Viettel FC 2 - 0 Sài Gòn FC 0 - 0
17:00 - 06/03/22 Sông Lam Nghệ An 2 - 0 Hoàng Anh Gia Lai 1 - 0
17:00 - 06/03/22 SHB Đà Nẵng 1 - 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 - 0
18:00 - 06/03/22 Hải Phòng FC 1 - 1 Đông Á Thanh Hóa 0 - 1
19:15 - 06/03/22 Thành Phố Hồ Chí Minh 1 - 1 Becamex Bình Dương 0 - 1
Vòng 4
17:00 - 11/03/22 Hoàng Anh Gia Lai 2 - 2 Viettel FC 2 - 1
17:00 - 12/03/22 Đông Á Thanh Hóa 3 - 0 SHB Đà Nẵng 3 - 0
19:15 - 12/03/22 Hà Nội FC 0 - 0 Thành Phố Hồ Chí Minh 0 - 0
17:00 - 13/03/22 Becamex Bình Dương 2 - 2 Hải Phòng FC 1 - 2
18:00 - 13/03/22 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 - 3 Bình Định FC 0 - 3
19:15 - 13/03/22 Sài Gòn FC 1 - 1 Sông Lam Nghệ An 0 - 1
Vòng 1
19:15 - 16/03/22 Hà Nội FC 1 - 0 Đông Á Thanh Hóa 0 - 0
Vòng 2
19:10 - 04/04/22 Viettel FC 0 - 1 Hà Nội FC 0 - 0
Vòng 3
18:00 - 26/06/22 Nam Định FC 1 - 1 Hà Nội FC 0 - 0