V-League

Mùa giải gần nhất: Giải vô địch quốc gia - V-League 2020

Bắt đầu: 21/02/20 | Kết thúc: 02/11/20

Kết quả thi đấu V-League

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng 1
17:00 - 06/03/20 Hoang Anh Gia Lai 1 - 0 Than Quang Ninh 0 - 0
17:00 - 06/03/20 Quang Nam FC 1 - 3 Ho Chi Minh City FC 0 - 0
19:00 - 07/03/20 Ha Noi FC 4 - 2 Nam Dinh FC 2 - 0
15:00 - 08/03/20 Hong Linh Ha Tinh FC 0 - 1 CLB Viettel 0 - 0
17:00 - 08/03/20 B. Binh Duong 1 - 0 SHB Da Nang 1 - 0
17:00 - 08/03/20 CLB BD Thanh Hoa 0 - 1 Hai Phong FC 0 - 0
19:00 - 08/03/20 Sai Gon FC 0 - 0 Song Lam Nghe An 0 - 0
Vòng 2
17:00 - 13/03/20 Hai Phong FC 1 - 1 Quang Nam FC 0 - 1
17:00 - 14/03/20 Song Lam Nghe An 1 - 0 B. Binh Duong 0 - 0
18:00 - 14/03/20 Nam Dinh FC 2 - 1 Hong Linh Ha Tinh FC 1 - 0
17:00 - 15/03/20 SHB Da Nang 1 - 4 Sai Gon FC 0 - 2
18:00 - 15/03/20 Than Quang Ninh 3 - 1 Ha Noi FC 2 - 0
19:00 - 15/03/20 CLB Viettel 3 - 3 Hoang Anh Gia Lai 0 - 2
19:00 - 15/03/20 Ho Chi Minh City FC 1 - 0 CLB BD Thanh Hoa 0 - 0
Vòng 3
17:00 - 05/06/20 Hai Phong FC 0 - 0 Ho Chi Minh City FC 0 - 0
18:00 - 05/06/20 Nam Dinh FC 1 - 2 CLB Viettel 1 - 1
19:00 - 05/06/20 Sai Gon FC 0 - 0 B. Binh Duong 0 - 0
17:00 - 06/06/20 Song Lam Nghe An 1 - 0 SHB Da Nang 0 - 0
17:00 - 06/06/20 Quang Nam FC 2 - 1 CLB BD Thanh Hoa 0 - 0
18:00 - 06/06/20 Than Quang Ninh 0 - 2 Hong Linh Ha Tinh FC 0 - 1
19:00 - 06/06/20 Ha Noi FC 3 - 0 Hoang Anh Gia Lai 2 - 0
Vòng 4
17:00 - 11/06/20 B. Binh Duong 5 - 0 Hai Phong FC 3 - 0
17:00 - 11/06/20 SHB Da Nang 6 - 1 Quang Nam FC 2 - 1
19:00 - 11/06/20 CLB Viettel 1 - 1 Than Quang Ninh 0 - 1
17:00 - 12/06/20 Hoang Anh Gia Lai 1 - 0 Nam Dinh FC 0 - 0
17:00 - 12/06/20 CLB BD Thanh Hoa 0 - 0 Song Lam Nghe An 0 - 0
18:00 - 12/06/20 Hong Linh Ha Tinh FC 1 - 1 Ha Noi FC 0 - 0
19:00 - 12/06/20 Ho Chi Minh City FC 0 - 1 Sai Gon FC 0 - 0
Vòng 5
17:00 - 17/06/20 Hai Phong FC 0 - 1 Than Quang Ninh 0 - 0
17:00 - 17/06/20 Quang Nam FC 1 - 2 B. Binh Duong 1 - 1
19:00 - 17/06/20 Ho Chi Minh City FC 3 - 0 CLB Viettel 1 - 0
17:00 - 18/06/20 Hoang Anh Gia Lai 1 - 1 Sai Gon FC 1 - 0
17:00 - 18/06/20 CLB BD Thanh Hoa 1 - 0 Nam Dinh FC 1 - 0
18:00 - 18/06/20 Hong Linh Ha Tinh FC 0 - 0 SHB Da Nang 0 - 0
19:00 - 18/06/20 Ha Noi FC 0 - 1 Song Lam Nghe An 0 - 0
Vòng 6
17:00 - 23/06/20 Song Lam Nghe An 1 - 3 Ho Chi Minh City FC 0 - 1
18:00 - 23/06/20 Nam Dinh FC 0 - 2 Hai Phong FC 0 - 1
19:00 - 23/06/20 CLB Viettel 1 - 2 CLB BD Thanh Hoa 0 - 1
17:00 - 24/06/20 SHB Da Nang 3 - 1 Hoang Anh Gia Lai 1 - 1
17:00 - 24/06/20 B. Binh Duong 0 - 2 Ha Noi FC 0 - 1
18:00 - 24/06/20 Than Quang Ninh 3 - 1 Quang Nam FC 1 - 0
19:00 - 24/06/20 Sai Gon FC 1 - 1 Hong Linh Ha Tinh FC 0 - 0
Vòng 7
17:00 - 29/06/20 Hai Phong FC 0 - 0 Hoang Anh Gia Lai 0 - 0
17:00 - 29/06/20 Quang Nam FC 0 - 3 CLB Viettel 0 - 2
19:15 - 29/06/20 Ho Chi Minh City FC 2 - 2 SHB Da Nang 0 - 1
17:00 - 30/06/20 CLB BD Thanh Hoa 2 - 0 Than Quang Ninh 0 - 0
18:00 - 30/06/20 Nam Dinh FC 3 - 0 Song Lam Nghe An 1 - 0
18:00 - 30/06/20 Hong Linh Ha Tinh FC 1 - 1 B. Binh Duong 1 - 1
19:15 - 30/06/20 Ha Noi FC 0 - 1 Sai Gon FC 0 - 0
Vòng 8
17:00 - 05/07/20 Quang Nam FC 2 - 1 Song Lam Nghe An 1 - 1
17:00 - 05/07/20 Hai Phong FC 0 - 2 Sai Gon FC 0 - 1
19:15 - 05/07/20 CLB Viettel 1 - 1 Ha Noi FC 1 - 1
17:00 - 06/07/20 Hoang Anh Gia Lai 1 - 0 Hong Linh Ha Tinh FC 1 - 0
17:00 - 06/07/20 CLB BD Thanh Hoa 0 - 3 SHB Da Nang 0 - 1
18:00 - 06/07/20 Than Quang Ninh 3 - 2 Nam Dinh FC 2 - 2
19:15 - 06/07/20 Ho Chi Minh City FC 1 - 2 B. Binh Duong 0 - 2
Vòng 9
17:00 - 11/07/20 B. Binh Duong 1 - 1 Hoang Anh Gia Lai 1 - 1
18:00 - 11/07/20 Than Quang Ninh 0 - 3 Ho Chi Minh City FC 0 - 2
19:15 - 11/07/20 CLB Viettel 4 - 0 Hai Phong FC 3 - 0
17:00 - 12/07/20 Song Lam Nghe An 1 - 1 Hong Linh Ha Tinh FC 0 - 0
17:00 - 12/07/20 SHB Da Nang 1 - 1 Ha Noi FC 1 - 1
18:00 - 12/07/20 Nam Dinh FC 1 - 0 Quang Nam FC 0 - 0
19:15 - 12/07/20 Sai Gon FC 3 - 0 CLB BD Thanh Hoa 2 - 0
X