Super League Trung Quốc

Mùa giải gần nhất: Giải vô địch quốc gia Trung Quốc 2022

Bắt đầu: 03/06/22 | Kết thúc: 31/12/22

Kết quả thi đấu Super League Trung Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng 1
19:00 - 03/06/22 Quảng Châu FC 0 - 1 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 0
19:00 - 03/06/22 Sơn Đông Taishan FC 1 - 0 Zhejiang Professional FC 0 - 0
19:00 - 03/06/22 Hà Bắc FC 0 - 4 Wuhan Three Towns FC 0 - 2
14:30 - 04/06/22 Cảng Thượng Hải FC 0 - 1 Wuhan Yangtze River FC 0 - 0
15:30 - 04/06/22 Thâm Quyến FC 2 - 0 Chengdu Rongcheng FC 1 - 0
16:30 - 04/06/22 Changchun Yatai 4 - 1 Quảng Châu City 2 - 0
18:00 - 04/06/22 Meizhou Hakka FC 1 - 1 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 1
18:30 - 04/06/22 Henan Songshan Longmen FC 2 - 2 Đại Liên Pro FC 1 - 1
18:00 - 05/06/22 Bắc Kinh Quốc An 1 - 2 Thương Châu Mighty Lions 0 - 1
Vòng 2
14:30 - 07/06/22 Wuhan Three Towns FC 6 - 0 Quảng Châu FC 2 - 0
16:30 - 07/06/22 Wuhan Yangtze River FC 2 - 1 Hà Bắc FC 1 - 0
18:30 - 07/06/22 Zhejiang Professional FC 0 - 0 Changchun Yatai 0 - 0
16:30 - 08/06/22 Henan Songshan Longmen FC 4 - 1 Sơn Đông Taishan FC 3 - 1
18:30 - 08/06/22 Đại Liên Pro FC 2 - 0 Quảng Châu City 2 - 0
18:30 - 08/06/22 Thân Hoa Thượng Hải 2 - 0 Cảng Thượng Hải FC 0 - 0
18:30 - 08/06/22 Chengdu Rongcheng FC 2 - 3 Bắc Kinh Quốc An 2 - 3
15:30 - 09/06/22 Thương Châu Mighty Lions 1 - 1 Meizhou Hakka FC 1 - 1
18:30 - 09/06/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 2 Thâm Quyến FC 0 - 0
Vòng 3
16:30 - 11/06/22 Quảng Châu FC 0 - 1 Wuhan Yangtze River FC 0 - 0
18:30 - 11/06/22 Henan Songshan Longmen FC 3 - 1 Zhejiang Professional FC 1 - 0
18:30 - 11/06/22 Hà Bắc FC 0 - 2 Cảng Thượng Hải FC 0 - 1
16:30 - 12/06/22 Quảng Châu City 0 - 1 Sơn Đông Taishan FC 0 - 0
18:30 - 12/06/22 Changchun Yatai 1 - 1 Đại Liên Pro FC 0 - 1
18:30 - 12/06/22 Thương Châu Mighty Lions 0 - 0 Chengdu Rongcheng FC 0 - 0
18:30 - 12/06/22 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 1 Wuhan Three Towns FC 0 - 1
15:30 - 13/06/22 Bắc Kinh Quốc An 1 - 0 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 0
18:30 - 13/06/22 Thâm Quyến FC 1 - 2 Meizhou Hakka FC 0 - 1
Vòng 4
16:30 - 15/06/22 Cảng Thượng Hải FC 1 - 0 Quảng Châu FC 0 - 0
18:30 - 15/06/22 Quảng Châu City 0 - 3 Henan Songshan Longmen FC 0 - 1
18:30 - 15/06/22 Wuhan Yangtze River FC 1 - 3 Wuhan Three Towns FC 0 - 2
14:30 - 16/06/22 Hà Bắc FC 1 - 3 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 0
15:30 - 16/06/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 1 Chengdu Rongcheng FC 0 - 1
16:30 - 16/06/22 Đại Liên Pro FC 1 - 1 Zhejiang Professional FC 1 - 0
18:30 - 16/06/22 Sơn Đông Taishan FC 4 - 0 Changchun Yatai 1 - 0
15:30 - 17/06/22 Thâm Quyến FC 1 - 0 Thương Châu Mighty Lions 1 - 0
18:30 - 17/06/22 Meizhou Hakka FC 2 - 2 Bắc Kinh Quốc An 1 - 2
Vòng 5
16:30 - 19/06/22 Wuhan Three Towns FC 2 - 1 Cảng Thượng Hải FC 2 - 0
18:30 - 19/06/22 Quảng Châu FC 1 - 0 Hà Bắc FC 0 - 0
16:30 - 20/06/22 Changchun Yatai 0 - 0 Henan Songshan Longmen FC 0 - 0
16:30 - 20/06/22 Chengdu Rongcheng FC 0 - 0 Meizhou Hakka FC 0 - 0
18:30 - 20/06/22 Quảng Châu City 2 - 4 Zhejiang Professional FC 0 - 3
18:30 - 20/06/22 Thân Hoa Thượng Hải 2 - 0 Wuhan Yangtze River FC 1 - 0
15:30 - 21/06/22 Bắc Kinh Quốc An 4 - 1 Thâm Quyến FC 1 - 0
16:30 - 21/06/22 Thương Châu Mighty Lions 0 - 2 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 2
19:00 - 21/06/22 Sơn Đông Taishan FC 3 - 0 Đại Liên Pro FC 0 - 0
Vòng 6
17:30 - 24/06/22 Quảng Châu City 1 - 3 Changchun Yatai 1 - 2
18:30 - 24/06/22 Đại Liên Pro FC 0 - 2 Henan Songshan Longmen FC 0 - 1
15:30 - 25/06/22 Thương Châu Mighty Lions 1 - 1 Bắc Kinh Quốc An 1 - 0
18:30 - 25/06/22 Zhejiang Professional FC 2 - 0 Sơn Đông Taishan FC 0 - 0
18:30 - 25/06/22 Wuhan Yangtze River FC 1 - 2 Cảng Thượng Hải FC 0 - 1
18:30 - 25/06/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 0 Meizhou Hakka FC 1 - 0
14:30 - 26/06/22 Wuhan Three Towns FC 5 - 0 Hà Bắc FC 3 - 0
16:30 - 26/06/22 Thân Hoa Thượng Hải 2 - 1 Quảng Châu FC 1 - 0
18:30 - 26/06/22 Chengdu Rongcheng FC 2 - 2 Thâm Quyến FC 1 - 1
Vòng 7
17:30 - 28/06/22 Sơn Đông Taishan FC 2 - 0 Henan Songshan Longmen FC 2 - 0
18:30 - 28/06/22 Quảng Châu City 0 - 3 Đại Liên Pro FC 0 - 2
14:30 - 29/06/22 Cảng Thượng Hải FC 1 - 1 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 1
16:00 - 29/06/22 Meizhou Hakka FC 4 - 1 Thương Châu Mighty Lions 2 - 0
16:30 - 29/06/22 Thâm Quyến FC 2 - 3 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 2 - 1
18:30 - 29/06/22 Changchun Yatai 1 - 1 Zhejiang Professional FC 0 - 1
16:30 - 30/06/22 Quảng Châu FC 1 - 2 Wuhan Three Towns FC 1 - 1
18:30 - 30/06/22 Hà Bắc FC 2 - 1 Wuhan Yangtze River FC 1 - 0
18:30 - 30/06/22 Bắc Kinh Quốc An 0 - 0 Chengdu Rongcheng FC 0 - 0
Vòng 8
15:30 - 03/07/22 Meizhou Hakka FC 1 - 0 Thâm Quyến FC 0 - 0
16:30 - 03/07/22 Đại Liên Pro FC 2 - 2 Changchun Yatai 1 - 0
16:30 - 03/07/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 2 Bắc Kinh Quốc An 0 - 0
18:30 - 03/07/22 Sơn Đông Taishan FC 2 - 0 Quảng Châu City 2 - 0
18:30 - 03/07/22 Wuhan Three Towns FC 4 - 2 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 0
19:00 - 03/07/22 Zhejiang Professional FC 0 - 1 Henan Songshan Longmen FC 0 - 0
14:30 - 04/07/22 Wuhan Yangtze River FC 2 - 1 Quảng Châu FC 1 - 0
16:30 - 04/07/22 Cảng Thượng Hải FC 2 - 1 Hà Bắc FC 1 - 0
18:30 - 04/07/22 Chengdu Rongcheng FC 1 - 1 Thương Châu Mighty Lions 1 - 0
Vòng 9
17:30 - 06/07/22 Zhejiang Professional FC 2 - 0 Đại Liên Pro FC 1 - 0
18:30 - 06/07/22 Changchun Yatai 1 - 2 Sơn Đông Taishan FC 1 - 1
16:30 - 07/07/22 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 0 Hà Bắc FC 0 - 0
16:30 - 07/07/22 Bắc Kinh Quốc An 0 - 0 Meizhou Hakka FC 0 - 0
18:30 - 07/07/22 Thương Châu Mighty Lions 1 - 2 Thâm Quyến FC 1 - 1
18:30 - 07/07/22 Henan Songshan Longmen FC 2 - 1 Quảng Châu City 0 - 1
15:30 - 08/07/22 Chengdu Rongcheng FC 2 - 1 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 0
16:30 - 08/07/22 Wuhan Three Towns FC 5 - 0 Wuhan Yangtze River FC 2 - 0
18:30 - 08/07/22 Quảng Châu FC 0 - 1 Cảng Thượng Hải FC 0 - 0
Vòng 10
17:30 - 10/07/22 Đại Liên Pro FC 1 - 3 Sơn Đông Taishan FC 0 - 1
18:30 - 10/07/22 Zhejiang Professional FC 2 - 0 Quảng Châu City 2 - 0
15:30 - 11/07/22 Meizhou Hakka FC 1 - 2 Chengdu Rongcheng FC 1 - 0
18:30 - 11/07/22 Henan Songshan Longmen FC 6 - 2 Changchun Yatai 3 - 1
18:30 - 11/07/22 Thâm Quyến FC 2 - 1 Bắc Kinh Quốc An 0 - 1
18:30 - 11/07/22 Hà Bắc FC 0 - 1 Quảng Châu FC 0 - 1
16:30 - 12/07/22 Wuhan Yangtze River FC 2 - 2 Thân Hoa Thượng Hải 2 - 1
17:30 - 12/07/22 Cảng Thượng Hải FC 0 - 1 Wuhan Three Towns FC 0 - 1
18:30 - 12/07/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 3 - 0 Thương Châu Mighty Lions 1 - 0
Vòng 11
16:30 - 05/08/22 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 0 Changchun Yatai 0 - 0
18:30 - 05/08/22 Hà Bắc FC 0 - 1 Chengdu Rongcheng FC 0 - 0
19:00 - 05/08/22 Thâm Quyến FC 0 - 2 Zhejiang Professional FC 0 - 0
16:30 - 06/08/22 Đại Liên Pro FC 1 - 1 Cảng Thượng Hải FC 0 - 1
18:30 - 06/08/22 Quảng Châu City 0 - 3 Wuhan Three Towns FC 0 - 0
19:00 - 06/08/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 1 Sơn Đông Taishan FC 0 - 0
18:30 - 07/08/22 Meizhou Hakka FC 2 - 1 Wuhan Yangtze River FC 1 - 0
18:30 - 07/08/22 Henan Songshan Longmen FC 3 - 0 Bắc Kinh Quốc An 2 - 0
19:00 - 07/08/22 Thương Châu Mighty Lions 2 - 0 Quảng Châu FC 0 - 0