Super League Trung Quốc

Mùa giải gần nhất: Giải vô địch quốc gia Trung Quốc 2021

Bắt đầu: 20/04/21 | Kết thúc: 01/02/22

Kết quả thi đấu Super League Trung Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng 1
19:00 - 20/04/21 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 2 Sơn Đông Taishan FC 0 - 0
19:00 - 20/04/21 Quảng Châu FC 2 - 2 Quảng Châu City 1 - 1
17:00 - 21/04/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 2 - 1 Thương Châu Mighty Lions 1 - 0
19:00 - 21/04/21 Henan Songshan Longmen FC 1 - 2 Thâm Quyến FC 1 - 1
17:00 - 22/04/21 Đại Liên Pro FC 1 - 2 Changchun Yatai 0 - 1
19:00 - 22/04/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 6 Cảng Thượng Hải FC 0 - 2
17:00 - 23/04/21 Hà Bắc FC 1 - 1 Vũ Hán FC 0 - 0
19:00 - 23/04/21 Thân Hoa Thượng Hải 2 - 1 Bắc Kinh Quốc An 0 - 0
Vòng 2
17:00 - 26/04/21 Thâm Quyến FC 0 - 0 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 0
19:00 - 26/04/21 Quảng Châu City 3 - 1 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 0
14:35 - 27/04/21 Sơn Đông Taishan FC 1 - 0 Quảng Châu FC 0 - 0
19:00 - 27/04/21 Thương Châu Mighty Lions 0 - 0 Henan Songshan Longmen FC 0 - 0
17:00 - 28/04/21 Cảng Thượng Hải FC 3 - 1 Bắc Kinh Quốc An 2 - 1
19:00 - 28/04/21 Đại Liên Pro FC 0 - 1 Hà Bắc FC 0 - 0
17:00 - 29/04/21 Vũ Hán FC 1 - 3 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 1
19:00 - 29/04/21 Changchun Yatai 0 - 0 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 0
Vòng 3
17:00 - 02/05/21 Henan Songshan Longmen FC 1 - 1 Sơn Đông Taishan FC 1 - 1
19:00 - 02/05/21 Quảng Châu FC 2 - 0 Thâm Quyến FC 1 - 0
17:00 - 03/05/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 1 Quảng Châu City 0 - 0
19:00 - 03/05/21 Trùng Khánh Liangjiang 2 - 2 Thương Châu Mighty Lions 2 - 2
17:00 - 04/05/21 Changchun Yatai 0 - 0 Vũ Hán FC 0 - 0
19:00 - 04/05/21 Bắc Kinh Quốc An 2 - 0 Đại Liên Pro FC 0 - 0
17:00 - 05/05/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 1 Hà Bắc FC 0 - 1
19:00 - 05/05/21 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 1 Cảng Thượng Hải FC 0 - 0
Vòng 4
17:00 - 08/05/21 Sơn Đông Taishan FC 2 - 0 Thanh Đảo Hoàng Hải 2 - 0
19:00 - 08/05/21 Quảng Châu City 2 - 4 Thâm Quyến FC 0 - 3
17:00 - 09/05/21 Trùng Khánh Liangjiang 3 - 2 Henan Songshan Longmen FC 0 - 1
19:00 - 09/05/21 Thương Châu Mighty Lions 0 - 2 Quảng Châu FC 0 - 1
17:00 - 10/05/21 Hà Bắc FC 1 - 1 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 0
19:00 - 10/05/21 Vũ Hán FC 0 - 2 Bắc Kinh Quốc An 0 - 1
17:00 - 11/05/21 Đại Liên Pro FC 1 - 0 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 0
19:00 - 11/05/21 Cảng Thượng Hải FC 0 - 0 Changchun Yatai 0 - 0
Vòng 5
17:00 - 14/05/21 Thâm Quyến FC 2 - 2 Sơn Đông Taishan FC 0 - 1
19:00 - 14/05/21 Quảng Châu City 0 - 0 Thương Châu Mighty Lions 0 - 0
17:00 - 15/05/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 1 - 0 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 0
17:00 - 16/05/21 Cảng Thượng Hải FC 3 - 0 Đại Liên Pro FC 2 - 0
17:00 - 17/05/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 2 - 1 Vũ Hán FC 1 - 0
19:00 - 17/05/21 Changchun Yatai 1 - 0 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 0
18:30 - 15/07/21 Henan Songshan Longmen FC 1 - 1 Quảng Châu FC 0 - 1
18:30 - 16/07/21 Bắc Kinh Quốc An 2 - 1 Hà Bắc FC 0 - 0
Vòng 6
17:00 - 18/07/21 Quảng Châu FC 3 - 1 Trùng Khánh Liangjiang 2 - 1
17:00 - 18/07/21 Henan Songshan Longmen FC 2 - 0 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 0
19:00 - 18/07/21 Thâm Quyến FC 2 - 1 Thương Châu Mighty Lions 0 - 1
19:00 - 18/07/21 Sơn Đông Taishan FC 0 - 0 Quảng Châu City 0 - 0
15:30 - 19/07/21 Vũ Hán FC 0 - 0 Cảng Thượng Hải FC 0 - 0
15:30 - 19/07/21 Bắc Kinh Quốc An 0 - 0 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 0
17:30 - 19/07/21 Thân Hoa Thượng Hải 3 - 2 Đại Liên Pro FC 0 - 0
19:30 - 19/07/21 Hà Bắc FC 2 - 1 Changchun Yatai 2 - 1
Vòng 7
17:00 - 21/07/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 6 Quảng Châu FC 0 - 4
17:00 - 21/07/21 Thương Châu Mighty Lions 0 - 2 Sơn Đông Taishan FC 0 - 1
19:00 - 21/07/21 Quảng Châu City 1 - 1 Henan Songshan Longmen FC 0 - 1
19:00 - 21/07/21 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 3 Thâm Quyến FC 0 - 3
15:30 - 22/07/21 Changchun Yatai 2 - 0 Bắc Kinh Quốc An 1 - 0
15:30 - 22/07/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 3 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 2
17:30 - 22/07/21 Cảng Thượng Hải FC 1 - 0 Hà Bắc FC 1 - 0
19:30 - 22/07/21 Đại Liên Pro FC 1 - 1 Vũ Hán FC 1 - 1
Vòng 8
17:00 - 24/07/21 Thâm Quyến FC 0 - 0 Henan Songshan Longmen FC 0 - 0
17:00 - 24/07/21 Sơn Đông Taishan FC 3 - 1 Trùng Khánh Liangjiang 2 - 0
19:00 - 24/07/21 Thương Châu Mighty Lions 2 - 0 Thanh Đảo Hoàng Hải 2 - 0
19:00 - 24/07/21 Quảng Châu City 3 - 3 Quảng Châu FC 2 - 2
Vòng 9
17:00 - 27/07/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 1 - 4 Thâm Quyến FC 0 - 3
17:00 - 27/07/21 Trùng Khánh Liangjiang 4 - 0 Quảng Châu City 2 - 0
19:00 - 27/07/21 Quảng Châu FC 2 - 1 Sơn Đông Taishan FC 1 - 0
19:00 - 27/07/21 Henan Songshan Longmen FC 2 - 1 Thương Châu Mighty Lions 0 - 0
15:30 - 28/07/21 Hà Bắc FC 1 - 0 Đại Liên Pro FC 1 - 0
15:30 - 28/07/21 Bắc Kinh Quốc An 1 - 1 Cảng Thượng Hải FC 0 - 0
17:30 - 28/07/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 4 Changchun Yatai 0 - 3
19:30 - 28/07/21 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 0 Vũ Hán FC 0 - 0
Vòng 10
17:00 - 30/07/21 Quảng Châu City 4 - 2 Thanh Đảo Hoàng Hải 2 - 0
17:00 - 30/07/21 Sơn Đông Taishan FC 2 - 0 Henan Songshan Longmen FC 1 - 0
19:00 - 30/07/21 Thâm Quyến FC 2 - 1 Quảng Châu FC 1 - 1
19:00 - 30/07/21 Thương Châu Mighty Lions 1 - 1 Trùng Khánh Liangjiang 1 - 0
15:30 - 31/07/21 Vũ Hán FC 2 - 2 Changchun Yatai 1 - 1
17:30 - 31/07/21 Đại Liên Pro FC 0 - 1 Bắc Kinh Quốc An 0 - 0
19:30 - 31/07/21 Hà Bắc FC 2 - 1 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 2 - 1
19:30 - 31/07/21 Cảng Thượng Hải FC 1 - 0 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 0
Vòng 11
17:00 - 02/08/21 Henan Songshan Longmen FC 1 - 0 Trùng Khánh Liangjiang 1 - 0
17:00 - 02/08/21 Quảng Châu FC 5 - 2 Thương Châu Mighty Lions 4 - 2
19:00 - 02/08/21 Thâm Quyến FC 0 - 1 Quảng Châu City 0 - 0
19:00 - 02/08/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 5 Sơn Đông Taishan FC 0 - 3
15:30 - 03/08/21 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 0 Hà Bắc FC 0 - 0
17:30 - 03/08/21 Changchun Yatai 2 - 1 Cảng Thượng Hải FC 0 - 0
19:30 - 03/08/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 3 Đại Liên Pro FC 0 - 1
19:30 - 03/08/21 Bắc Kinh Quốc An 2 - 1 Vũ Hán FC 2 - 0
Vòng 12
17:00 - 05/08/21 Sơn Đông Taishan FC 4 - 2 Thâm Quyến FC 4 - 2
17:00 - 05/08/21 Thương Châu Mighty Lions 0 - 2 Quảng Châu City 0 - 1
19:00 - 05/08/21 Trùng Khánh Liangjiang 1 - 0 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 0
19:00 - 05/08/21 Quảng Châu FC 2 - 0 Henan Songshan Longmen FC 0 - 0
15:30 - 06/08/21 Vũ Hán FC 1 - 1 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 1
17:30 - 06/08/21 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 2 Changchun Yatai 1 - 0
19:30 - 06/08/21 Hà Bắc FC 0 - 0 Bắc Kinh Quốc An 0 - 0
19:30 - 06/08/21 Đại Liên Pro FC 0 - 5 Cảng Thượng Hải FC 0 - 2
Vòng 13
17:00 - 08/08/21 Thương Châu Mighty Lions 2 - 1 Thâm Quyến FC 1 - 0
17:00 - 08/08/21 Quảng Châu City 1 - 3 Sơn Đông Taishan FC 0 - 1
19:00 - 08/08/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 1 Henan Songshan Longmen FC 0 - 1
19:00 - 08/08/21 Trùng Khánh Liangjiang 1 - 5 Quảng Châu FC 1 - 3
15:30 - 09/08/21 Đại Liên Pro FC 2 - 4 Thân Hoa Thượng Hải 2 - 3
17:30 - 09/08/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 3 - 1 Bắc Kinh Quốc An 1 - 0
19:30 - 09/08/21 Changchun Yatai 3 - 0 Hà Bắc FC 2 - 0
19:30 - 09/08/21 Cảng Thượng Hải FC 3 - 0 Vũ Hán FC 1 - 0
Vòng 14
17:00 - 11/08/21 Quảng Châu FC 5 - 0 Thanh Đảo Hoàng Hải 2 - 0
17:00 - 11/08/21 Thâm Quyến FC 2 - 1 Trùng Khánh Liangjiang 1 - 1
19:00 - 11/08/21 Sơn Đông Taishan FC 2 - 1 Thương Châu Mighty Lions 2 - 0
19:00 - 11/08/21 Henan Songshan Longmen FC 1 - 1 Quảng Châu City 0 - 0
15:30 - 12/08/21 Hà Bắc FC 1 - 0 Cảng Thượng Hải FC 1 - 0
17:30 - 12/08/21 Vũ Hán FC 2 - 1 Đại Liên Pro FC 2 - 1
19:30 - 12/08/21 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 0 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 0
19:30 - 12/08/21 Bắc Kinh Quốc An 2 - 1 Changchun Yatai 0 - 0
Vòng 8
15:30 - 15/08/21 Changchun Yatai 3 - 1 Đại Liên Pro FC 2 - 0
18:30 - 15/08/21 Vũ Hán FC 1 - 1 Hà Bắc FC 1 - 1
18:30 - 15/08/21 Cảng Thượng Hải FC 5 - 0 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 2 - 0
18:30 - 15/08/21 Bắc Kinh Quốc An 4 - 2 Thân Hoa Thượng Hải 3 - 1
Vòng 15
14:30 - 12/12/21 Vũ Hán FC 4 - 2 Thương Châu Mighty Lions 2 - 1
14:30 - 12/12/21 Thân Hoa Thượng Hải 3 - 0 Thanh Đảo Hoàng Hải 1 - 0
18:30 - 12/12/21 Đại Liên Pro FC 1 - 0 Henan Songshan Longmen FC 0 - 0
18:30 - 12/12/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 1 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 0
17:00 - 13/12/21 Thâm Quyến FC 1 - 3 Cảng Thượng Hải FC 0 - 2
17:00 - 13/12/21 Quảng Châu City 0 - 2 Changchun Yatai 0 - 1
19:00 - 13/12/21 Bắc Kinh Quốc An 1 - 0 Quảng Châu FC 0 - 0
19:00 - 13/12/21 Hà Bắc FC 0 - 5 Sơn Đông Taishan FC 0 - 2
Vòng 16
14:30 - 15/12/21 Henan Songshan Longmen FC 1 - 1 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 0
14:30 - 15/12/21 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 1 Đại Liên Pro FC 0 - 1
18:30 - 15/12/21 Thương Châu Mighty Lions 1 - 1 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 1
18:30 - 15/12/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 2 - 5 Vũ Hán FC 2 - 1
17:00 - 16/12/21 Quảng Châu FC 1 - 1 Hà Bắc FC 0 - 0
17:00 - 16/12/21 Sơn Đông Taishan FC 2 - 1 Bắc Kinh Quốc An 0 - 0
19:00 - 16/12/21 Changchun Yatai 1 - 1 Thâm Quyến FC 1 - 0
20:15 - 16/12/21 Cảng Thượng Hải FC 1 - 0 Quảng Châu City 1 - 0
Vòng 17
14:30 - 18/12/21 Đại Liên Pro FC 1 - 2 Thương Châu Mighty Lions 0 - 2
14:30 - 18/12/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 2 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 1
18:30 - 18/12/21 Vũ Hán FC 1 - 1 Henan Songshan Longmen FC 0 - 0
18:30 - 18/12/21 Thân Hoa Thượng Hải 4 - 1 Trùng Khánh Liangjiang 1 - 0
17:00 - 19/12/21 Changchun Yatai 0 - 2 Quảng Châu FC 0 - 1
17:00 - 19/12/21 Cảng Thượng Hải FC 0 - 2 Sơn Đông Taishan FC 0 - 1
19:00 - 19/12/21 Quảng Châu City 5 - 0 Bắc Kinh Quốc An 3 - 0
20:15 - 19/12/21 Thâm Quyến FC 3 - 0 Hà Bắc FC 0 - 0
Vòng 18
14:30 - 21/12/21 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 0 Vũ Hán FC 0 - 0
14:30 - 21/12/21 Henan Songshan Longmen FC 2 - 0 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 0
18:30 - 21/12/21 Thương Châu Mighty Lions 2 - 1 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 0
18:30 - 21/12/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 1 - 2 Đại Liên Pro FC 1 - 0
17:00 - 22/12/21 Bắc Kinh Quốc An 2 - 2 Thâm Quyến FC 1 - 0
17:00 - 22/12/21 Hà Bắc FC 1 - 1 Quảng Châu City 1 - 1
19:00 - 22/12/21 Sơn Đông Taishan FC 2 - 1 Changchun Yatai 0 - 0
19:00 - 22/12/21 Quảng Châu FC 0 - 0 Cảng Thượng Hải FC 0 - 0
Vòng 19
14:30 - 25/12/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 1 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 1
14:30 - 25/12/21 Thương Châu Mighty Lions 2 - 0 Vũ Hán FC 1 - 0
18:30 - 25/12/21 Henan Songshan Longmen FC 1 - 0 Đại Liên Pro FC 1 - 0
18:30 - 25/12/21 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 1 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 0
17:00 - 26/12/21 Changchun Yatai 2 - 1 Quảng Châu City 1 - 1
17:00 - 26/12/21 Cảng Thượng Hải FC 3 - 1 Thâm Quyến FC 1 - 1
19:00 - 26/12/21 Sơn Đông Taishan FC 2 - 0 Hà Bắc FC 1 - 0
19:00 - 26/12/21 Quảng Châu FC 1 - 0 Bắc Kinh Quốc An 1 - 0
Vòng 20
14:30 - 28/12/21 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 0 Henan Songshan Longmen FC 0 - 0
14:30 - 28/12/21 Đại Liên Pro FC 0 - 1 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 0
18:30 - 28/12/21 Thân Hoa Thượng Hải 1 - 1 Thương Châu Mighty Lions 0 - 1
18:30 - 28/12/21 Vũ Hán FC 1 - 1 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 0
17:00 - 29/12/21 Bắc Kinh Quốc An 1 - 1 Sơn Đông Taishan FC 1 - 1
17:00 - 29/12/21 Hà Bắc FC 0 - 2 Quảng Châu FC 0 - 1
19:00 - 29/12/21 Quảng Châu City 1 - 2 Cảng Thượng Hải FC 0 - 2
19:00 - 29/12/21 Thâm Quyến FC 0 - 1 Changchun Yatai 0 - 0
Vòng 21
14:30 - 31/12/21 Thương Châu Mighty Lions 2 - 0 Đại Liên Pro FC 0 - 0
14:30 - 31/12/21 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 1 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 0 - 0
14:30 - 31/12/21 Trùng Khánh Liangjiang 0 - 0 Thân Hoa Thượng Hải 0 - 0
18:30 - 31/12/21 Henan Songshan Longmen FC 1 - 0 Vũ Hán FC 1 - 0
14:30 - 01/01/22 Sơn Đông Taishan FC 2 - 2 Cảng Thượng Hải FC 1 - 0
14:30 - 01/01/22 Quảng Châu FC 2 - 0 Changchun Yatai 0 - 0
18:30 - 01/01/22 Hà Bắc FC 0 - 1 Thâm Quyến FC 0 - 0
18:30 - 01/01/22 Bắc Kinh Quốc An 1 - 1 Quảng Châu City 1 - 0
Vòng 22
14:30 - 03/01/22 Vũ Hán FC 1 - 2 Trùng Khánh Liangjiang 1 - 0
14:30 - 03/01/22 Thiên Tân Jinmen Tiger FC 1 - 0 Thương Châu Mighty Lions 0 - 0
14:30 - 03/01/22 Đại Liên Pro FC 4 - 1 Thanh Đảo Hoàng Hải 1 - 0
18:30 - 03/01/22 Thân Hoa Thượng Hải 3 - 0 Henan Songshan Longmen FC 0 - 0
14:30 - 04/01/22 Thâm Quyến FC 0 - 1 Bắc Kinh Quốc An 0 - 1
14:30 - 04/01/22 Quảng Châu City 2 - 1 Hà Bắc FC 2 - 0
14:30 - 04/01/22 Changchun Yatai 1 - 1 Sơn Đông Taishan FC 1 - 0
14:30 - 04/01/22 Cảng Thượng Hải FC 1 - 0 Quảng Châu FC 1 - 0
Vòng 14
14:30 - 08/01/22 Chengdu Rongcheng FC 1 - 1 Đại Liên Pro FC 0 - 1
14:30 - 08/01/22 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 1 Zhejiang Professional FC 0 - 1
14:30 - 12/01/22 Đại Liên Pro FC 0 - 1 Chengdu Rongcheng FC 0 - 0
14:30 - 12/01/22 Zhejiang Professional FC 0 - 0 Thanh Đảo Hoàng Hải 0 - 0