Pan American Games 2019

Mùa giải gần nhất: Giải Pan American Games 2019

Bắt đầu: 28/07/19 | Kết thúc: 11/08/19

Kết quả thi đấu Pan American Games 2019

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
22:00 - 29/07/19 Panama 0 - 0 Mexico 0 - 0
01:00 - 30/07/19 Ecuador 2 - 3 Argentina 0 - 2
05:30 - 30/07/19 Jamaica 1 - 3 Honduras 0 - 0
08:30 - 30/07/19 Uruguay 2 - 0 Peru 2 - 0
Vòng 2
22:00 - 01/08/19 Panama 1 - 1 Ecuador 1 - 0
01:00 - 02/08/19 Mexico 2 - 1 Argentina 1 - 1
05:30 - 02/08/19 Jamaica 0 - 2 Uruguay 0 - 0
08:30 - 02/08/19 Honduras 2 - 2 Peru 0 - 1
Vòng 3
22:00 - 04/08/19 Panama 1 - 3 Argentina 1 - 2
01:00 - 05/08/19 Ecuador 0 - 2 Mexico 0 - 1
05:30 - 05/08/19 Uruguay 3 - 0 Honduras 1 - 0
08:30 - 05/08/19 Jamaica 2 - 0 Peru 0 - 0
Vòng 32
22:00 - 07/08/19 Ecuador 1 - 1 Peru 0 - 0
Vòng 31
01:00 - 08/08/19 Panama 4 - 0 Jamaica 3 - 0
Vòng 2
05:30 - 08/08/19 Mexico 1 - 1 Honduras 1 - 0
08:30 - 08/08/19 Uruguay 0 - 3 Argentina 0 - 2
Vòng 50
05:30 - 11/08/19 Mexico 1 - 0 Uruguay 1 - 0
Vòng 1
08:30 - 11/08/19 Honduras 1 - 4 Argentina 1 - 1