Olympic Games

Mùa giải gần nhất: Olympic Nam 2021

Bắt đầu: 22/07/21 | Kết thúc: 07/08/21

Kết quả thi đấu Olympic Games

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
14:30 - 22/07/21 Ai Cập 0 - 0 Tây Ban Nha 0 - 0
15:00 - 22/07/21 Mexico 4 - 1 Pháp 0 - 0
15:00 - 22/07/21 New Zealand 1 - 0 Hàn Quốc 0 - 0
15:30 - 22/07/21 Bờ Biển Ngà 2 - 1 Ả Rập Saudi 1 - 1
17:30 - 22/07/21 Argentina 0 - 2 Úc 0 - 1
18:00 - 22/07/21 Nhật Bản 1 - 0 Nam Phi 0 - 0
18:00 - 22/07/21 Honduras 0 - 1 Romani 0 - 1
18:30 - 22/07/21 Brazil 4 - 2 Đức 3 - 0
Vòng 2
14:30 - 25/07/21 Ai Cập 0 - 1 Argentina 0 - 0
15:00 - 25/07/21 Pháp 4 - 3 Nam Phi 0 - 0
15:00 - 25/07/21 New Zealand 2 - 3 Honduras 1 - 1
15:30 - 25/07/21 Brazil 0 - 0 Bờ Biển Ngà 0 - 0
17:30 - 25/07/21 Úc 0 - 1 Tây Ban Nha 0 - 0
18:00 - 25/07/21 Nhật Bản 2 - 1 Mexico 2 - 0
18:00 - 25/07/21 Romani 0 - 4 Hàn Quốc 0 - 1
18:30 - 25/07/21 Ả Rập Saudi 2 - 3 Đức 1 - 2
Vòng 3
15:00 - 28/07/21 Ả Rập Saudi 1 - 3 Brazil 1 - 1
15:00 - 28/07/21 Đức 1 - 1 Bờ Biển Ngà 0 - 0
15:30 - 28/07/21 Romani 0 - 0 New Zealand 0 - 0
15:30 - 28/07/21 Hàn Quốc 6 - 0 Honduras 3 - 0
18:00 - 28/07/21 Tây Ban Nha 1 - 1 Argentina 0 - 0
18:00 - 28/07/21 Úc 0 - 2 Ai Cập 0 - 1
18:30 - 28/07/21 Nam Phi 0 - 3 Mexico 0 - 2
18:30 - 28/07/21 Pháp 0 - 4 Nhật Bản 0 - 2
15:00 - 31/07/21 Tây Ban Nha 2 - 2 Bờ Biển Ngà 1 - 1
16:00 - 31/07/21 Nhật Bản 0 - 0 New Zealand 0 - 0
17:00 - 31/07/21 Brazil 1 - 0 Ai Cập 1 - 0
18:00 - 31/07/21 Hàn Quốc 3 - 6 Mexico 1 - 3
Vòng 2
15:00 - 03/08/21 Mexico 0 - 0 Brazil 0 - 0
18:00 - 03/08/21 Nhật Bản 0 - 0 Tây Ban Nha 0 - 0
Vòng 50
16:00 - 06/08/21 Mexico 3 - 1 Nhật Bản 2 - 0
Vòng 1
18:30 - 07/08/21 Brazil 1 - 1 Tây Ban Nha 1 - 0