Hạng Nhất Quốc Gia

Mùa giải gần nhất: V-League 2 2022

Bắt đầu: 04/03/22 | Kết thúc: 30/11/22

Kết quả thi đấu Hạng Nhất Quốc Gia

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng 1
16:00 - 04/03/22 Phú Thọ FC 1 - 1 Dak Lak 1 - 0
16:00 - 05/03/22 CLB Bóng Đá Huế 1 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 1
17:00 - 05/03/22 Can Tho FC 0 - 0 Bình Phước 0 - 0
Vòng 2
17:00 - 11/03/22 Quảng Nam FC 1 - 0 CLB Bóng Đá Huế 0 - 0
15:30 - 12/03/22 Dak Lak 1 - 1 Can Tho FC 1 - 1
17:00 - 12/03/22 Bình Phước 1 - 0 Long An FC 1 - 0
17:00 - 12/03/22 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 2 Phù Đổng FC 1 - 2
18:00 - 12/03/22 Phố Hiến FC 1 - 1 Phú Thọ FC 1 - 0
18:00 - 12/03/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC 2 - 1 Công An Nhân Dân 2 - 1
Vòng 1
15:30 - 16/03/22 Phù Đổng FC 0 - 0 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 0
15:30 - 16/03/22 Công An Nhân Dân 2 - 0 Quảng Nam FC 0 - 0
17:00 - 17/03/22 Long An FC 0 - 0 Phố Hiến FC 0 - 0
Vòng 3
16:00 - 01/04/22 Phú Thọ FC 0 - 1 Quảng Nam FC 0 - 1
17:00 - 02/04/22 Long An FC 2 - 3 Bà Rịa Vũng Tàu FC 1 - 2
18:00 - 02/04/22 Can Tho FC 0 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 0
15:30 - 03/04/22 Công An Nhân Dân 3 - 1 Dak Lak 1 - 1
16:00 - 03/04/22 CLB Bóng Đá Huế 1 - 1 Bình Phước 1 - 1
15:30 - 04/04/22 Phù Đổng FC 1 - 5 Phố Hiến FC 0 - 3
Vòng 4
17:00 - 25/06/22 Quảng Nam FC 1 - 2 Can Tho FC 1 - 1
17:00 - 25/06/22 Sanna Khánh Hòa BVN 2 - 0 Long An FC 0 - 0
18:00 - 25/06/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC 1 - 0 Phú Thọ FC 0 - 0
15:30 - 26/06/22 Dak Lak 1 - 2 CLB Bóng Đá Huế 0 - 1
17:00 - 26/06/22 Bình Phước 0 - 1 Phù Đổng FC 0 - 1
18:00 - 26/06/22 Phố Hiến FC 2 - 2 Công An Nhân Dân 1 - 2
Vòng 5
16:00 - 01/07/22 Phú Thọ FC 1 - 2 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 2
15:30 - 02/07/22 Phù Đổng FC 0 - 1 Can Tho FC 0 - 1
18:00 - 02/07/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 0 Dak Lak 0 - 0
15:30 - 03/07/22 Công An Nhân Dân 2 - 0 Bình Phước 1 - 0
17:00 - 03/07/22 Long An FC 3 - 1 CLB Bóng Đá Huế 2 - 0
18:00 - 03/07/22 Phố Hiến FC 1 - 0 Quảng Nam FC 0 - 0
Vòng 6
17:00 - 08/07/22 Long An FC 1 - 0 Dak Lak 0 - 0
17:00 - 09/07/22 Quảng Nam FC 2 - 0 Phù Đổng FC 1 - 0
17:00 - 09/07/22 Bình Phước 0 - 2 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 1
16:00 - 10/07/22 CLB Bóng Đá Huế 1 - 0 Phú Thọ FC 0 - 0
17:00 - 10/07/22 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 1 Phố Hiến FC 0 - 0
18:00 - 10/07/22 Can Tho FC 0 - 1 Công An Nhân Dân 0 - 0
Vòng 7
15:30 - 16/07/22 Dak Lak 2 - 1 Bình Phước 1 - 0
16:00 - 16/07/22 Phú Thọ FC 1 - 0 Long An FC 1 - 0
18:00 - 16/07/22 Phố Hiến FC 2 - 1 Can Tho FC 0 - 0
16:00 - 17/07/22 Phù Đổng FC 1 - 2 Công An Nhân Dân 0 - 1
17:00 - 17/07/22 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 1 Quảng Nam FC 1 - 0
18:00 - 17/07/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 1 CLB Bóng Đá Huế 0 - 1
Vòng 8
16:00 - 22/07/22 Phú Thọ FC 0 - 1 Phù Đổng FC 0 - 1
17:00 - 22/07/22 Quảng Nam FC 2 - 1 Bình Phước 1 - 0
15:30 - 23/07/22 Dak Lak 0 - 1 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 0
18:00 - 23/07/22 Phố Hiến FC 3 - 0 CLB Bóng Đá Huế 2 - 0
15:30 - 24/07/22 Công An Nhân Dân 0 - 0 Long An FC 0 - 0
18:00 - 24/07/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 0 Can Tho FC 0 - 0
Vòng 9
16:00 - 29/07/22 CLB Bóng Đá Huế 2 - 1 Công An Nhân Dân 1 - 0
17:00 - 29/07/22 Bình Phước 1 - 1 Phố Hiến FC 0 - 1
16:00 - 30/07/22 Phù Đổng FC 0 - 1 Dak Lak 0 - 0
17:00 - 30/07/22 Long An FC 3 - 2 Quảng Nam FC 1 - 1
17:00 - 31/07/22 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 0 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 0
18:00 - 31/07/22 Can Tho FC 2 - 2 Phú Thọ FC 0 - 0
Vòng 10
16:00 - 06/08/22 Phù Đổng FC 1 - 1 Long An FC 0 - 0
17:00 - 06/08/22 Sanna Khánh Hòa BVN 1 - 0 Bình Phước 0 - 0
18:00 - 06/08/22 Can Tho FC 3 - 0 CLB Bóng Đá Huế 1 - 0
16:00 - 07/08/22 Phú Thọ FC 0 - 4 Công An Nhân Dân 0 - 2
17:00 - 07/08/22 Quảng Nam FC 3 - 0 Dak Lak 3 - 0
18:00 - 07/08/22 Phố Hiến FC 1 - 3 Bà Rịa Vũng Tàu FC 1 - 2
Vòng 11
15:30 - 12/08/22 Dak Lak 0 - 0 Phố Hiến FC 0 - 0
17:00 - 12/08/22 Long An FC 2 - 1 Can Tho FC 0 - 0
18:00 - 12/08/22 Bà Rịa Vũng Tàu FC 0 - 1 Quảng Nam FC 0 - 1
16:00 - 13/08/22 CLB Bóng Đá Huế 0 - 0 Phù Đổng FC 0 - 0
16:30 - 13/08/22 Công An Nhân Dân 0 - 0 Sanna Khánh Hòa BVN 0 - 0
17:00 - 13/08/22 Bình Phước 1 - 2 Phú Thọ FC 0 - 2