Giao Hữu Quốc Tế

Mùa giải gần nhất: Giao hữu quốc tế 2021

Bắt đầu: 01/01/21 | Kết thúc: 31/12/21

Kết quả thi đấu Giao Hữu Quốc Tế

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
22:00 - 07/01/21 Uganda 3 - 0 Niger 3 - 0
00:00 - 08/01/21 Cameroon 0 - 2 Zambia 0 - 0
22:30 - 12/01/21 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 0 - 0 Iraq 0 - 0
04:00 - 20/01/21 Cộng hòa Dominica 0 - 1 Puerto Rico 0 - 1
07:00 - 23/01/21 Guatemala 1 - 0 Puerto Rico 0 - 0
04:00 - 26/01/21 Cộng hòa Dominica 0 - 0 Serbia 0 - 0
22:00 - 27/01/21 Iraq 2 - 1 Kuwait 0 - 1
07:00 - 29/01/21 Panama 0 - 0 Serbia 0 - 0
07:00 - 01/02/21 Mỹ 7 - 0 Trinidad và Tobago 4 - 0
21:00 - 01/02/21 Jordan 2 - 0 Tajikistan 2 - 0
19:00 - 13/03/21 Kenya 1 - 0 Nam Sudan 0 - 0
19:00 - 15/03/21 Kenya 2 - 1 Cộng Hòa Tanzania 1 - 1
20:45 - 24/03/21 Jordan 1 - 0 Liban 0 - 0
00:00 - 25/03/21 Luxembourg 0 - 1 Qatar 0 - 1
00:00 - 25/03/21 Belarus 1 - 1 Honduras 1 - 1
02:45 - 25/03/21 Kosovo 4 - 0 Lithuania 1 - 0
17:20 - 25/03/21 Nhật Bản 3 - 0 Hàn Quốc 2 - 0
20:45 - 25/03/21 Oman 1 - 1 Ấn Độ 1 - 0
00:00 - 26/03/21 Mỹ 4 - 1 Jamaica 1 - 0
00:30 - 26/03/21 Ả Rập Saudi 1 - 0 Kuwait 0 - 0
08:00 - 27/03/21 Chi lê 2 - 1 Bolivia 2 - 1
00:00 - 28/03/21 Bosnia & Herzegovina 0 - 0 Costa Rica 0 - 0
00:00 - 28/03/21 Qatar 2 - 1 Azerbaijan 0 - 1
03:00 - 28/03/21 Xứ Wales 1 - 0 Mexico 1 - 0
21:00 - 28/03/21 Hy Lạp 2 - 1 Honduras 1 - 1
23:05 - 28/03/21 Bắc Ireland 1 - 2 Mỹ 0 - 1
22:00 - 29/03/21 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 6 - 0 Ấn Độ 2 - 0
03:30 - 30/03/21 Ecuador 2 - 1 Bolivia 1 - 0
23:00 - 30/03/21 Bahrain 1 - 2 Jordan 0 - 1
01:45 - 31/03/21 Qatar 1 - 1 Ireland 0 - 1
03:00 - 31/03/21 Costa Rica 0 - 1 Mexico 0 - 0
22:45 - 31/03/21 Thụy Điển 1 - 0 Estonia 1 - 0
01:45 - 01/04/21 Thụy Sỹ 3 - 2 Phần Lan 1 - 2