Cúp bóng đá châu Phi 2019

Mùa giải gần nhất: Cúp các quốc gia Châu Phi 2019

Bắt đầu: 21/06/19 | Kết thúc: 20/07/19

Kết quả thi đấu Cúp bóng đá châu Phi 2019

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
03:00 - 22/06/19 Ai Cập 1 - 0 Zimbabwe 1 - 0
21:30 - 22/06/19 Cộng Hòa Dân Chủ Congo 0 - 2 Uganda 0 - 1
00:00 - 23/06/19 Nigeria 1 - 0 Burundi 0 - 0
03:00 - 23/06/19 Guinea 2 - 2 Madagascar 1 - 0
21:30 - 23/06/19 Ma Rốc 1 - 0 Namibia 0 - 0
00:00 - 24/06/19 Senegal 2 - 0 Cộng Hòa Tanzania 1 - 0
03:00 - 24/06/19 Algeria 2 - 0 Kenya 2 - 0
21:30 - 24/06/19 Bờ Biển Ngà 1 - 0 Nam Phi 0 - 0
00:00 - 25/06/19 Tunisia 1 - 1 Angola 1 - 0
03:00 - 25/06/19 Mali 4 - 1 Mauritania 2 - 0
00:00 - 26/06/19 Cameroon 2 - 0 Guinea-Bissau 0 - 0
03:00 - 26/06/19 Ghana 2 - 2 Benin 2 - 1
Vòng 2
21:30 - 26/06/19 Nigeria 1 - 0 Guinea 0 - 0
00:00 - 27/06/19 Uganda 1 - 1 Zimbabwe 1 - 1
03:00 - 27/06/19 Ai Cập 2 - 0 Cộng Hòa Dân Chủ Congo 2 - 0
21:30 - 27/06/19 Madagascar 1 - 0 Burundi 0 - 0
00:00 - 28/06/19 Senegal 0 - 1 Algeria 0 - 0
03:00 - 28/06/19 Kenya 3 - 2 Cộng Hòa Tanzania 1 - 2
21:30 - 28/06/19 Tunisia 1 - 1 Mali 0 - 0
00:00 - 29/06/19 Ma Rốc 1 - 0 Bờ Biển Ngà 1 - 0
03:00 - 29/06/19 Nam Phi 1 - 0 Namibia 0 - 0
21:30 - 29/06/19 Mauritania 0 - 0 Angola 0 - 0
00:00 - 30/06/19 Cameroon 0 - 0 Ghana 0 - 0
03:00 - 30/06/19 Benin 0 - 0 Guinea-Bissau 0 - 0
Vòng 3
23:00 - 30/06/19 Burundi 0 - 2 Guinea 0 - 1
23:00 - 30/06/19 Madagascar 2 - 0 Nigeria 1 - 0
02:00 - 01/07/19 Zimbabwe 0 - 4 Cộng Hòa Dân Chủ Congo 0 - 2
02:00 - 01/07/19 Uganda 0 - 2 Ai Cập 0 - 2
23:00 - 01/07/19 Nam Phi 0 - 1 Ma Rốc 0 - 0
23:00 - 01/07/19 Namibia 1 - 4 Bờ Biển Ngà 0 - 1
02:00 - 02/07/19 Cộng Hòa Tanzania 0 - 3 Algeria 0 - 3
02:00 - 02/07/19 Kenya 0 - 3 Senegal 0 - 0
23:00 - 02/07/19 Benin 0 - 0 Cameroon 0 - 0
23:00 - 02/07/19 Guinea-Bissau 0 - 2 Ghana 0 - 0
02:00 - 03/07/19 Angola 0 - 1 Mali 0 - 1
02:00 - 03/07/19 Mauritania 0 - 0 Tunisia 0 - 0
Vòng 4
23:00 - 05/07/19 Ma Rốc 1 - 1 Benin 0 - 0
02:00 - 06/07/19 Uganda 0 - 1 Senegal 0 - 1
23:00 - 06/07/19 Nigeria 3 - 2 Cameroon 1 - 2
02:00 - 07/07/19 Ai Cập 0 - 1 Nam Phi 0 - 0
23:00 - 07/07/19 Madagascar 2 - 2 Cộng Hòa Dân Chủ Congo 1 - 1
02:00 - 08/07/19 Algeria 3 - 0 Guinea 1 - 0
23:00 - 08/07/19 Mali 0 - 1 Bờ Biển Ngà 0 - 0
02:00 - 09/07/19 Ghana 1 - 1 Tunisia 0 - 0
Vòng 3
23:00 - 10/07/19 Senegal 1 - 0 Benin 0 - 0
02:00 - 11/07/19 Nigeria 2 - 1 Nam Phi 1 - 0
23:00 - 11/07/19 Bờ Biển Ngà 1 - 1 Algeria 0 - 1
02:00 - 12/07/19 Madagascar 0 - 3 Tunisia 0 - 0
Vòng 2
23:00 - 14/07/19 Senegal 0 - 0 Tunisia 0 - 0
02:00 - 15/07/19 Algeria 2 - 1 Nigeria 1 - 0
Vòng 50
02:00 - 18/07/19 Tunisia 0 - 1 Nigeria 0 - 1
Vòng 1
02:00 - 20/07/19 Senegal 0 - 1 Algeria 0 - 1