Hạng nhất Thụy Điển

Mùa giải gần nhất: Giải hạng nhất quốc gia 2020

Bắt đầu: 03/04/20 | Kết thúc: 13/12/20