Sudan

Thành lập: 1936

Website:

Logo Sudan

Không có kết quả nào được tìm thấy.

Kết quả thi đấu Sudan

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Cúp Các Quốc Gia Châu Phi, Vòng Loại
23:00 - 28/03/21 Sudan

2 - 0

Nam Phi 2 - 0
20:00 - 24/03/21 Sao Tome và Principe

0 - 2

Sudan 0 - 1
20:00 - 17/11/20 Sudan

1 - 0

Ghana 0 - 0
23:00 - 12/11/20 Ghana

2 - 0

Sudan 1 - 0
20:00 - 17/11/19 Nam Phi

1 - 0

Sudan 1 - 0
02:00 - 14/11/19 Sudan

4 - 0

Sao Tome và Principe 2 - 0
21:00 - 22/03/19 Sudan

1 - 4

Equatorial Guinea 1 - 2
18:30 - 18/11/18 Madagascar

1 - 3

Sudan 0 - 1
00:30 - 17/10/18 Sudan

0 - 1

Senegal 0 - 0
02:00 - 14/10/18 Senegal

3 - 0

Sudan 2 - 0
22:00 - 08/09/18 Equatorial Guinea

1 - 0

Sudan 1 - 0
Giao hữu quốc tế
21:00 - 12/10/20 Togo

1 - 1

Sudan 0 - 0
22:00 - 09/10/20 Tunisia

3 - 0

Sudan 3 - 0
20:00 - 25/01/20 Eritrea

0 - 1

Sudan
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi
00:00 - 11/09/19 Sudan

0 - 0

Chad 0 - 0
21:30 - 05/09/19 Chad

1 - 3

Sudan 0 - 1
Giải vô địch các quốc gia Châu Phi
02:00 - 04/02/18 Libi

1 - 1

- Luân Lưu: 2 - 4

Sudan 0 - 1
02:30 - 01/02/18 Sudan

0 - 1

Nigeria 0 - 1
02:30 - 28/01/18 Zambia

0 - 1

Sudan 0 - 1
02:00 - 22/01/18 Sudan

0 - 0

Ma Rốc 0 - 0

Lịch thi đấu Sudan

Giờ Chủ vs Khách
Huấn luyện viên

Velud, Hubert

Quốc tịch: Pháp

Cầu thủ
21

El Hadi, Akram

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

27/02/1987

16

Mahgoub, Elmuez

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

14/08/1978

8

Ahmed, Haitham

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

30/08/1978

5

Ala Eldin

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

03/01/1982

9

Bashir, Hamouda

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/02/1983

10

Tahir, Mohamed

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

03/12/1984

3

El Tayeb, Musa

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

15/06/1984

12

Eldoud Galag, Badr

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/04/1981

1

Baha Eldin

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

01/01/1978

2

Shaikh Eldin

Tiền đạo

Quốc tịch: Sudan

20/12/1990

3

Muawia

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

15/05/1986

4

Nagm Eldin

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

17/11/1987

6

Musab

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

04/06/1986

7

Agab, Ramadan

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

19/09/1989

11

Hussein, Faisal

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/01/1986

12

Abd Alrahman

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

10/04/1981

19

Kamal, Amir

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

24/07/1992

14

Balla

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

12/09/1985

15

Khalifa

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

23/11/1983

16

Almoiz

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

14/08/1983

7

Ahmed Basher, Mohamed

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/01/1984

20

Musa, Mohamed

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

09/05/1982

22

Abdelrahman

Tiền đạo

Quốc tịch: Sudan

01/01/1991

13

Hamid, Nazar

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/01/1989

6

Muhgoub, Elmuez

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

14/08/1983

3

El Zoumah, Musa

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

9

Masawi, Saif

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

27/10/1984

15

Abdul Gadir, Bekry

Tiền đạo

Quốc tịch: Sudan

18

Sami, Amin

Tiền đạo

Quốc tịch: Sudan

17/02/1987

23

El Shighail, Nasr Eldin Omer Ahmed

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

07/04/1985

17

El Tahir, Mudather

Tiền đạo

Quốc tịch: Sudan

23/07/1988

1

Adam, Mohamed

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

3

Bashir, Muawia

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

22

Monim Ankaba, Mohamed Abdul

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/07/1990

8

Mustafa, Haitham

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

30/08/1978

11

Makeen, Bakri

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

0

Abdallah, Mohamed

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

22/07/1983

6

Abdalla, Ahmed

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

17/08/1989

1

Ibrahim, Abdel Rahman

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

11

Abdalla, Ragei

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/04/1984

23

Omer, Hamza Adam Osman

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

1

Mohammed, Ehab

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

10/07/1987

3

Abdalla, Faris

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

19/02/1994

4

Elnoor, Ali

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

01/01/1984

5

Mohammed, Malik

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

13/04/1989

12

Ibrahim, Salah

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

14/09/1985

18

El Mani, Amin Ibrahim Anklo

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

17/01/1986

2

Sadoumba, El Taher Hassan

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

05/10/1989

12

Koko, Mohamed

Tiền đạo

Quốc tịch: Sudan

01/01/1988

7

Sayer, Adam

Tiền đạo

Quốc tịch: Sudan

01/01/1983

14

Eltayeb, Nadir

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

10/10/1992

14

Mahmoud, Omer

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/01/1983

16

Hafez, Mustafa

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

17/01/1977

18

Gafar, Ali

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

01/01/1986

8

Siddiq, Saeed

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/01/1986

20

Siddiq, Ismail

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

01/03/1987

15

Bakri, Hammad

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

14/09/1987

23

Mofadel, Mohamed

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

05/01/1985

16

Elzobair, Abdalla

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

Mostafa, Hafez Ahmed Hamed

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

17/01/1977

Abakar, Hassan

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

28/02/1985

Saeed, Tariq Mukhtar

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

26/01/1983

Hado, Ala'a Eldin Yousif

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

03/01/1982

Dama, Sami Abdalla El Amin

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

17/02/1987

Balla, Saeed Mustafa

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

01/01/1986

Idris, Ahmed Mohamed

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

Farah, Anas

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

Bashir, Mohamed Ahmed

Tiền vệ

Quốc tịch: Sudan

23/05/1987

Angalo, Muneir

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

Golwak, Roy

Thủ Môn

Quốc tịch: Sudan

05/07/1986

0

Adam, Ismaeel Siddiq

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

01/03/1987

0

Obnen, Gimi Natali

Tiền đạo

Quốc tịch: Sudan

06/12/1988

0

Wani, Gimi Aristo

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

0

El Khider, Mohamed Ali

Hậu vệ

Quốc tịch: Sudan

10/02/1985