Quần đảo Virgin, Mỹ

Thành lập: 1987

Website:

Logo Quần đảo Virgin, Mỹ

Không có kết quả nào được tìm thấy.

Kết quả thi đấu Quần đảo Virgin, Mỹ

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Vòng loại World Cup khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribê
06:00 - 06/06/21 Quần đảo Virgin, Mỹ

0 - 7

El Salvador 0 - 2
04:00 - 03/06/21 Montserrat

4 - 0

Quần đảo Virgin, Mỹ 1 - 0
06:00 - 31/03/21 Grenada

1 - 0

Quần đảo Virgin, Mỹ 1 - 0
06:00 - 28/03/21 Quần đảo Virgin, Mỹ

0 - 3

Antigua And Barbuda 0 - 3
Giải Vô Địch Các Quốc Gia Bắc Mỹ CONCACAF
07:00 - 20/11/19 Quần đảo Virgin, Mỹ

1 - 2

Saint-Martin 0 - 1
07:30 - 17/11/19 Quần đảo Cayman

1 - 0

Quần đảo Virgin, Mỹ 1 - 0
04:00 - 16/10/19 Quần đảo Virgin, Mỹ

0 - 4

Barbados 0 - 1
07:00 - 13/10/19 Barbados

1 - 0

Quần đảo Virgin, Mỹ 0 - 0
02:00 - 09/09/19 Saint-Martin

1 - 2

Quần đảo Virgin, Mỹ 0 - 2
02:00 - 06/09/19 Quần đảo Virgin, Mỹ

0 - 2

Quần đảo Cayman 0 - 0

Lịch thi đấu Quần đảo Virgin, Mỹ

Giờ Chủ vs Khách
Huấn luyện viên

Mohamed, Ahmed

Quốc tịch: Somalia

Cầu thủ
22

Pieffer, Dillion

Thủ Môn

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

10/05/1982

3

Augustus, Ayinde

Hậu vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

27/12/1988

5

Van Gurp, Alberto

Hậu vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

03/08/1990

7

Lesmond, Alderman

Tiền đạo

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

07/07/1978

8

Taylor, MacDonald

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

22/03/1992

19

Thomas, Dwayne

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

22/04/1984

6

Bailey, Lishati

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

03/11/1985

6

Livingston, McCoy

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

22/09/1986

21

Walter, Chad

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

25/06/1974

10

Trimm, Dwayne

Tiền đạo

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

13/09/1986

14

Klopp, Reid

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

02/06/1984

12

Ganiko, Kellen

Hậu vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

13/07/1984

13

Smith Jr, Derrick

Hậu vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

26/09/1991

10

Mathurin, Garrick

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

24/04/1990

14

Washington, Alex

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

02/05/1995

22

Kaza Amlak, Menelik

Thủ Môn

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

14/11/1993

20

Limeburner, Joseph

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

02/01/1976

19

Thomas, Andre Christof

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

28/10/1988

15

Kaza Amlak, Sidamo

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

26/05/1989

18

Claxton, Carlos

Hậu vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

13/12/1990

2

Caesar, Andres

Hậu vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

27/04/1993

6

Philip, John

Hậu vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

07/05/1984

13

Browne, Jamie

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

03/07/1989

12

Laurencin, Junior

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

05/03/1985

17

Nissman, Alexander

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

15/01/1990

18

Verhoff, Jonas

Thủ Môn

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

07/06/1981

22

Sells, Shaun

Thủ Môn

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

12/04/1984

16

Hydes, Richard

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

01/08/1984

6

Adams, Clifford

Hậu vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

22/11/1993

4

Good, Dusty

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

30/03/1987

6

Villafana, Dereck

Tiền đạo

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

09/07/1993

15

Beharry, Michael

Tiền vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

15/12/1992

2

Abdelghani, Kamel

Hậu vệ

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

09/04/1991

14

Fuller, Adam

Tiền đạo

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

29/12/1990

22

Jones, Terrence

Thủ Môn

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

16

Schuster, Kai

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

15

George, Kimani

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

2

Pierre, Wilbert

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

11

Melendez, Bryan

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

1

Mozzo, Erik

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

25/12/1990

8

Harris, Xavier

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

29/12/1993

9

Maxime, Lorne

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

16/09/1992

11

Borden, Jacob

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

10/12/1989

16

Dyer, Dewayne

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

13/09/1989

17

Massicott, Kenan

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

22/09/1996

21

Andrew, Tony

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

07/11/1992

2

Joseph, Raejae

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

09/08/1997

3

Walker, Curtis

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

24/10/1995

5

Kendall, Konner

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

20/05/1997

7

Alvarado, Rune

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

15/05/1997

20

Smith, Denny

Quốc tịch: Quần đảo Virgin, Mỹ

05/12/1992