MUST CPK

Thành lập:

Sân nhà: University of Macau Sports Complex | Sức chứa: 1,000 | Macau - Trung Quốc

Website:

Logo MUST CPK

Không có kết quả nào được tìm thấy.

Kết quả thi đấu MUST CPK

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1

Lịch thi đấu MUST CPK

Giờ Chủ vs Khách
Huấn luyện viên

Cầu thủ
26

Hou, Lei Ka

Hậu vệ

Quốc tịch: Macao

23/07/1989

7

Ut Cheong, Kou

Tiền vệ

Quốc tịch: Macao

14/05/1993

10

Torrao, Niki

Tiền đạo

Quốc tịch: Macao

18/11/1987

9

Nogueira Figueiredo, Bruno

Tiền vệ

Quốc tịch: Brazil

11/09/1986

20

Silva Patriota, Deigo

Tiền đạo

Quốc tịch: Brazil

22/08/1986

5

Prazeres De Almeida, Vitor Emanuel

Hậu vệ

Quốc tịch: Macao

05/02/1991

6

Farias Araujo, Bruno

Tiền vệ

Quốc tịch: Brazil

02/05/1991

23

Ka Hong, Chang

Tiền vệ

Quốc tịch: Macao

29/10/1999

18

Hei Long, Wong

Hậu vệ

Quốc tịch: Macao

05/08/2000

22

U Wai, Chon

Thủ Môn

Quốc tịch: Macao

19/03/1999

3

Ieong, Ip

Hậu vệ

Quốc tịch: Macao

03/04/1999

13

Pedro Tong, Eduardo Antonio

Tiền vệ

Quốc tịch: Macao

13/11/1992

4

Chi Hou, Kam

Tiền vệ

Quốc tịch: Macao

04/04/1995

8

Man Hou, Ho

Tiền đạo

Quốc tịch: Macao

05/11/1988

16

Ka Him, Lei

Hậu vệ

Quốc tịch: Macao

16/08/1991

1

Fai, Ho Man

Thủ Môn

Quốc tịch: Macao

13/06/1993

2

Carissimo, Ronald

Hậu vệ

Quốc tịch: Paraguay

26/06/1991

11

Seng, Lam Ka

Tiền vệ

Quốc tịch: Macao

28/05/1994

19

Lins, Danilo

Tiền đạo

Quốc tịch: Brazil

23/05/1986

21

Hang, Pang Chi

Tiền đạo

Quốc tịch: Macao

03/11/1993

77

Noruega, Emmanuel

Hậu vệ

Quốc tịch: Macao

23/08/1983