BSC Young Boys

Thành lập:

Website:

Logo BSC Young Boys

Không có kết quả nào được tìm thấy.

Kết quả thi đấu BSC Young Boys

Giờ Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
Giải Trẻ UEFA
01:00 - 24/10/19 Rangers

2 - 2

BSC Young Boys 1 - 2
19:00 - 03/10/19 BSC Young Boys

3 - 3

Rangers 0 - 1
20:00 - 12/12/18 BSC Young Boys

4 - 2

Juventus FC 2 - 1
20:00 - 27/11/18 Manchester United FC

6 - 2

BSC Young Boys 2 - 2
20:00 - 07/11/18 CF Valencia

0 - 1

BSC Young Boys 0 - 0
19:00 - 23/10/18 BSC Young Boys

3 - 3

CF Valencia 2 - 1
19:00 - 02/10/18 Juventus FC

2 - 1

BSC Young Boys 1 - 0
21:00 - 19/09/18 BSC Young Boys

1 - 2

Manchester United FC 1 - 1

Lịch thi đấu BSC Young Boys

Giờ Chủ vs Khách
Huấn luyện viên

Mangiarratti, Alessandro

Quốc tịch: Thụy Sỹ

Cầu thủ
2

Muteba, Benjamin

Hậu vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

16/06/2001

3

Hochuli, Yanick

Hậu vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

01/03/2000

6

Petignat, Esteban

Hậu vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

17/05/2000

7

Boss, Nicolas

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

25/06/1999

16

Vladi, Shkelqim

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

21/09/2000

18

Zbinden, Valerio

Thủ Môn

Quốc tịch: Thụy Sỹ

11/09/2001

10

Maier, Nico

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

02/07/2000

15

Goliard, Robin

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

12/08/1999

17

Bueche, Loan

Tiền đạo

Quốc tịch: Thụy Sỹ

27/05/2000

19

Alonso, Thomas

Tiền đạo

Quốc tịch: Thụy Sỹ

06/04/2000

1

Neuenschwander, Joschua

Thủ Môn

Quốc tịch: Thụy Sỹ

28/06/2000

7

Tokam, Steve

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

23/05/2000

10

Mambimbi, Felix Khonde

Tiền đạo

Quốc tịch: Thụy Sỹ

18/01/2001

2

Blum, Lewin

Hậu vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

12/07/2001

19

Pereira, Fabiano

Tiền vệ

Quốc tịch: Bồ Đào Nha

05/10/2000

9

De Donno, Jonathan

Tiền đạo

Quốc tịch: Thụy Sỹ

16/02/2002

Aggee Wenzi, Wenzi

Hậu vệ

Quốc tịch: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

29/12/2000

14

Rieder, Fabian

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

16/02/2002

8

Kasongo, Samuel

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

07/08/2002

20

Eberhard, Mischa

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

11/04/2002

18

Eicher, Lars

Thủ Môn

Quốc tịch: Thụy Sỹ

07/08/2002

12

Bichsel, Joel

Hậu vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

04/03/2002

4

Geiger, Simon

Hậu vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

16/03/2002

5

Crnovrsanin, Sadin

Hậu vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

04/02/2002

7

Ris, Joel

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

16/01/2001

1

Zbinden, Leandro Jose

Thủ Môn

Quốc tịch: Thụy Sỹ

30/07/2002

12

Amenda, Aurele

Hậu vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

31/07/2003

13

Jenni, Marc

Tiền đạo

Quốc tịch: Thụy Sỹ

24/12/2002

13

De Donno, Gabriele

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

16/02/2002

15

Neumeister, Julian

Tiền vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

10/02/2001

16

Shaqiri, Erijon

Tiền đạo

Quốc tịch: Áo

19/11/2002

17

Wenger, Markus

Hậu vệ

Quốc tịch: Thụy Sỹ

11/01/2002