DFB Pokal

Mùa giải gần nhất: Giải DFB 22/23

Bắt đầu: 29/07/22 | Kết thúc: 03/06/23